Semināri / Семинары

Viens no fonda projektiem ir labdarības semināri, kuru mērķis ir padziļināt cilvēku zināšanas par mājdzīvniekiem, informēt par jauniem kinoloģijas virzieniem un psiholoģiskajiem aspektiem cilvēku un dzīvnieku attiecībās, mājdzīvnieku ietekmi uz atmosfēru ģimenē, veterinārijas pamatiem utt.
Семинары направлены на расширение знаний людей по домашних животных, о новых направлениях в кинологии, психологические аспекты отношений с животными, влиянии домашних животных на отношения в семье, основах ветеринарии и аналогичных темах.
Seminari(rU)