Brīvprātīgo apmācība / Обучение добровольцев

Projekts “Brīvprātīgo apmācība”

Projekta vadītāja – Jūlija Bogomolova

http://brivpratigoapmaciba.wordpress.com/

 

Šim projektam ir sena priekšvēsture. Vairākus gadus strādājot Juglas patversmē un redzot problēmas, kas saistītas ar suņu uzturēšanu, mūsu kinologs Jūlija saprata, cik liela nozīme ir pareizai cietušo suņu socializācijai. Kā iemācīt suņiem ātri adaptēties jaunos dzīves apstākļos, kā iemācīt sadarboties ar cilvēkiem, kā radīt uzticēšanos, kā saprast viņu valodu, kā pareizi pastaigāties, kā rotaļāties?

Nenovērtējamu palīdzību darbā ar suņiem sniedz brīvprātīgie. Taču ļoti bieži brīvprātīgie palīgi nezina , kā palīdzēt. Pirmās nodarbības ar brīvprātīgajiem palīgiem notika jau 2008.gadā. Vairāki no tā laika brīvprātīgajiem patversmei palīdz arī tagad

Vairāk nekā pirms gada Jūlija sāka apmācīt brīvprātīgos patversmē „Dzīvnieku draugs”. Viņa tiem mācīja saprast suņus, jo tikai dzīvnieku vajadzību saprašana un cienīšana palīdz nodibināt ar tiem draudzīgas attiecības – tad gan mācības, gan komunikācija sagādās prieku abiem.

Lidzsvars Pheobe Spraits__

Jump Greisa_1

Brīvprātīgais palīgs Maija atradusi savu sirdsdarbu. Tagad viņa pati apmāca brīvprātīgos, kā saprast savus aizbilstamos. 🙂

Un, lūk, pēc gada, ņemot vērā visas nianses, kas saistītas ar patversmes suņu apmācību, projekts ir praktiski gatavs un tiek realizēts. Darba gaitā, protams, būs korekcijas. Šobrīd rit darbs ar patversmes „Labās mājas” brīvprātīgajiem.

reklama

Mēs regulāri rakstīsim par brīvprātīgo apmācības projekta īstenošanu, par dalībniekiem, grūtībām, veiksmēm un rezultātiem.

Vairāk par projektu un tā īstenošanu, lasiet šeit.

Projekts “Brīvprātīgo apmācība” / Проект «Обучение добровольцев»

Руководитель проекта – Юлия Богомолова

http://brivpratigoapmaciba.wordpress.com/

 

У этого проекта долгая предыстория. Проработав несколько лет в приюте на Югле и зная все проблемы, связанные с содержанием собак, наш кинолог  Юлия  понимает, какое огромное значение имеет правильная социализация  пострадавших  собак.  Как помочь этим собакам быстро адаптироваться к новым условиям жизни, как научить их взаимодействию с человеком, как пробудить в них доверие, как понять их язык, как с ними гулять, как играть?

Огромную помощь в работе с собаками  оказывают добровольцы. Но, очень часто, добровольцы,  желая помочь, не знают, как это сделать.   Первые   занятия  с добровольцами   были еще в 2008 году. Некоторые из тех добровольцев  до сих пор  помогают приюту.

Больше года назад  Юлия начала заниматься с добровольцами в приюте «Dzivnieku draugs». Она учила их понимать собак, ведь только понимание потребностей собаки  и уважение их, помогает человеку быстро наладить дружеские отношения с животным. И тогда и учеба, и общение для всех будут в радость.

Lidzsvars Pheobe Spraits__

Jump Greisa_1

Одна из добровольцев, Майя, нашла для себя дело по душе. И теперь она сама учит добровольцев пониманию  своих подопечных 🙂

И вот через год,  учитывая все нюансы работы с собаками из приюта,  проект почти окончательно оформлен . Потому что в ходе работы всегда будет корректировки. И уже  началась работа  с добровольцами  приюта «Labas  majas».

reklama

Мы будем рассказывать о том, как пойдет  работа, с чем столкнуться добровольцы, какие трудности и радости  их ждут, чему научатся их подопечные.

Всё о проекте и о том как идёт работа читать тут.