“Mūsu bērni” / “Наши дети”

Projekts „MŪSU BĒRNI”

Šis projekts būs ļoti noderīgs un patīkams gan mums, gan tā dalībniekiem . Tas no mums neprasa nekādas pūles. Mēs vēlamies, ne tik daudz pastāstīt, cik parādīt, kā saskarsme ar mājas mīluļiem spēj atvērt bērna radošo potenciālu, veidot pasaules uztveri un tās pozitīvās iemaņas, kas bērnam palīdzēs pieaugušo dzīvē.

Spēja padomāt par otru, mīlēt, rūpēties un uzņemties atbildību, novērot un pieskaņoties, gatavot dāvanas un tās dāvināt, līdzcietība un prieks par otru  – šīs un vēl daudzas citas iemaņas un spējas bērnam palīdz atklāt mājdzīvnieki.  Nav svarīgi, vai tas ir kaķis, suns, pelīte, putniņš, bruņurupucis vai zivtiņa. Bērna radošās spējas reizēm atveras visnegaidītākajā laikā, vietā un rakursā. Tas ir pārsteidzoši un patīkami.

Mēs aicinām visus piedalīties mūsu jaunajā projektā, kura īstenošana bez jūsu līdzdalības nav iespējama. Jūsu bērna pieredze, iespējams, sniegs nenovērtējamu palīdzību citam bērnam un/vai viņa vecākiem. Un tad – vēl kādā mājā atskanēs bērna smiekli un kaķa murrāšana, suņa rejas, vai sajūsma par kādu citu pūkainu draugu. Un kāds laimīgi iesmiesies vai uzsmaidīs mums!

Проект «НАШИДЕТИ»

Этот проект не требует от нас никаких усилий  по  его реализации.  Но он будет очень полезен и приятен для нас и, конечно же,  для всех его участников. Мы хотим не столько рассказать, сколько показать, как общение с домашними любимцами раскрывает творческий потенциал ребенка, формирует его мировоззрение и те  позитивные черты, которые помогут ему в его взрослой жизни.

Умение думать о другом, любить и   заботиться, взять на себя ответственность за него,  сострадать и радоваться вместе с другим, наблюдать и сопоставлять ,  творить подарки и дарить их, эти и многие другие умения  и способности помогут открыт  в ребенке наши маленькие домашние питомцы. Независимо от того, кто это – кошка или собака, мышка, птичка, черепашка или рыбка.  Творчество ребенка открывается иногда с совершенно неожиданной стороны. И это удивительно и радостно.

Мы приглашаем всех принять участие в нашем новом проекте, реализовать который без вас просто невозможно. И опыт вашего ребенка возможно окажет неоценимую услугу другому ребенку или его родителям. И еще чей-то дом наполнится веселым  общением ребенка с его новым пушистым, лающим или мяукающим другом. И еще кто-то счастливо засмеется и улыбнется  нам!

Richard 
Ksenija_nashi deti 

 

Rebeka