Kaķa Nazāra stāsti

Projekts „Bērniem un par bērniem”

Kaķa Nazara stāsti

Kaķa Nazara stāsti – tie ir stāsti par dzīvniekiem, kas domāti bērniem un pieaugušajiem. Tie domāti bērna emocionālās sfēras attīstībai.  Klausoties stāstus un pasakas, bērns notiekošo projicē uz sevi, izdzīvo stāstu varoņu dzīvi, jūt līdz, pārdzīvo par tiem, reizēm šausminās, piekrīt vai nepiekrīt to rīcībai. Tieši šajā brīdī bērns iepazīst labu un ļaunu un izdara savu izvēli. Tā formējas personības tikumiskais jeb morālais  pamats.

Tiek plānotas vairākas kaķa Nazara stāstu tēmas. „Par sevi”, „Par suņiem un ne tikai”, „Par dzīvi”.

Šis projekts nav domāts visiem vecākiem. Ja jūs uzskatāt, ka dators vai televizors palīdz nodarbināt bērnu, jums būs grūti izšķirties par labu lielam, ļoti interesantam un pateicīgam darbam. Darbam būt kopā ar savu bērnu, kopā ar viņu palasīt stāstu par kaķi, suni, putniņu vai ko citu, kopā pārrunāt izlasīto, pabūt blakus bērnam kamēr viņš zīmē, un pēc tam pavaicāt, kādēļ viņš uzzīmējis tieši šo momentu. Bērns vienmēr ilustrēs to stāsta vietu, kura viņam emocionāli ir visnozīmīgākā.  Par to ir vērts padomāt! Pēc tam varat kopīgi noformēt šos zīmējumus kā grāmatiņu, varat papildināt jebkuru stāstu, varat kļūt par autoru un noformētāju un… Galvenais – jūs kļūsiet par sava bērna draugu.

Un, pieaudzis, viņš tieši tāpat priecāsies par kopā būšanu ar saviem bērniem un stāstīs, kā viņš vai viņa, kad bija mazs…. Atmiņas par kopēju radošu darbošanos cilvēka zemapziņā paliek uz mūžu. Nekas tā nesatuvina, kā kopējas radīšanas prieks.

Cik gan bieži ikdienas steigā vecāki aizmirst, ka viņu bērns tik ļoti gaida brīdi, kad varēs pabūt kopā ar mammu un tēti. Un atpērkas no saviem bērniem ar dāvanām.

Visi mēs nākam no bērnības. Šo frāzi zina daudzi, taču maz kurš aizdomājas, ko tā nozīmē.  Kāda bija mūsu bērnība? Laimīga vai ne visai? Un kur gan ir mērierīce, ar ko izmērīt bērna laimi. Tie, kuriem bērnībā mamma vai vecmāmiņa dziedāja šūpuļdziesmas zina, kā saraujas sirds izdzirdot vienkāršo melodiju, cik mierīgi kļūst dvēselei un tā vien gribas pasmaidīt. Un jau pēc pāris minūtēm jūties atpūties.  Ar kādām sajūtām jūs aplūkojat savus bērnības zīmējumus, protams, ja jūsu vecāki ir tos saglabājuši?  Un vai tas vien jau neliecina par vecāku interesi par bērna dzīvi, emocionālo dzīvi? Visspilgtākās un spēcīgākās vienmēr ir tās emocijas, kuras pārdzīvojam pirmo reizi – tās paliek atmiņā uz visu mūžu.  Tieši caur šo prizmu, mēs,izauguši lieli, vērtēsim apkārtējo pasauli. Pasauli, kurā mēs dzīvojam, un kura lielā mērā atkarīga no mūsu bērnības pārdzīvojumiem. Tieši tādēļ arī saka, ka mēs visi esam no bērnības.

Pēdējās desmitgadēs psihologi ļoti aktīvi pēta šūpuļdziesmu, pasaku ritma un mierinājuma vārdu ietekmi uz bērniem. Lai atrisinātu gan mazo, gan lielo pacientu problēmas, plaši eik izmantota mākslas terapija, tai skaitā pasaku terapija.  Vai vajag gaidīt līdz būs nepieciešama psihologa palīdzība? Varbūt ir vērts vienkārši atsēsties kopā ar bērnu, paņemt grāmatu, papīru, zīmuļus un krāsas un radīt savu laimīgo pasauli?!

Mēs ļoti ceram, ka kaķa Nazara stāsti jums palīdzēs citādi paskatīties uz sevi, bērnu un jūsu attiecībām. Tie palīdzēs jums un jūsu bērnam kļūt laimīgākiem!

Проект «Детям  и о детях»

Истории кота Назара

Истории кота Назара – это истории о животных для детей и взрослых.  Они направлены прежде всего на развитие эмоциональной сферы ребенка.  Слушая сказки, истории или рассказы,  ребенок проецирует происходящее на себя, проживает жизнь героев, сочувствуя, переживая за них и вместе с ними, иногда негодуя, соглашаясь или не соглашаясь с их поступками.  Именно в этот момент ребенок  познает добро и зло, и делает свой выбор.  Так формируется нравственная основа личности.

Планируется несколько тем рассказов   кота Назара « О себе». « О собаках и не только». «Разное из услышанного».

Этот проект не для всех родителей. Если Вы считаете, что компьютер или телевизор  поможет  занять ребенка,  тогда вам будет трудно решится на большой,  очень интересный   и благодатный труд. Труд побыть со своим ребенком, вместе с ним почитать историю о коте, собаке, птичке или о ком-то другом, поразмышлять  вместе  о прочитанном,  побыть рядом, пока  он  рисует, а потом попросить рассказать, почему именно этот момент он нарисовал. Ребенок всегда будет рисовать наиболее эмоционально значимый  для него момент. Стоит над этим подумать .  Потом  вы можете вместе оформить эти рисунки в книжку, можете дописать любую историю,  вы можете стать и автором, и соавтором, и оформителем, и… Главное, вы станете другом своему ребенку.

И, став взрослым, он точно также будет радоваться общению  с уже своими детьми и рассказывать им, как он или она, когда были маленькими…. Память о совместном творчестве останется в подсознании человека навсегда. Ничто не сближает больше, чем радость  совместного  творчества.

Как часто в ежедневной  суете родители забывают, что их ребенок ждет  так необходимых ему минут общения с мамой и папой.  И откупаются от своих детей подарками.

Все мы родом из детства. Эту фразу знают многие, но мало кто задумается, что это значит. Каким было наше детство? Счастливым или не очень? И где то мерило этого детского счастья.  Те, кому в детстве мама или бабушка пела колыбельные знают, как сжимается сердце при звуках незатейлевой  мелодии, как спокойно  становится на душе, как невольно начинаешь улыбаться. И каким отдохнувшим чувствуешь себя уже через  несколько минут. С каким чувством вы рассматриваете свои детские рисунки, если , конечно, их сохранили ваши родители. И не это ли является свидетельством интереса к жизни ребенка, эмоциональной жизни. Потому что любые впервые пережитые эмоции всегда будут наиболее яркими и сильными и останутся в нашей памяти навсегда. Именно через их призму мы, став взрослыми, будем оценивать  окружающий нас мир. Мир , в котором мы живем, во многом зависит от наших детских переживаний. Именно поэтому и говорят, что все мы родом из детства.

В последние  десятилетия  психологи  активно изучают влияние звуков колыбельных песен,   ритма сказок и потешек  на сознание ребенка. Активно используют арт-терапию и сказкотерапию в том числе, для решения проблем как маленьких, так и взрослых пациентов.  Нужно ли ждать, когда понадобится помощь психолога? Может быть стоит просто  сесть вместе с ребенком, взять книжку, карандаши и краски  и  стать созидателями более счастливого мира.

Мы очень надеемся, что истории кота Назара помогут вам иначе взглянуть на себя, на своего ребенка, на ваши отношения. Помогут  вам и вашему ребенку стать счастливее!

Кот Назар

Кот Назар

Kaķa Nazāra stāsti /Рассказы кота Назара:

 О себе:

1. BĒRNĪBA / Детство 

2. VĀRDS / ИМЯ

3. IELA / УЛИЦА

4. / Dzīve uz ielas . Sākums / Жизнь на улице. Начало 

 

О собаках и не только:

 “Vilks vārdā Citādais” “Волк по имени Другой”

 “Haska un Malamuts” / “Хаска и Маламьют”

 Žurku karalis Buls un viņa dēli Ters un Jers” / “Крысиный Король Буул и его сыновья Тер и Ер”

 Karalistes īpašās personas  Vels, Kors, Gijs, Pema un Broka”“Придворные Особы Вельш, Кор, Ги, Пем и Брок”

  “Mazie draiskuļi Či, Hu, Ahu” / “Маленькие проказники Чи, Хуа и Гуа”

  “Ezītis Špics” / “Ежик  по имени Шпиц

 

“Рассказы кота Назара. Просто о жизни” 

Девочка и Кеша”

“Семена”

 

 

 

Leave a Reply

Post Comment