Noslēpumainās būtnes mums līdzās

Par šiem brīnumainajiem un noslēpumainajiem radījumiem var runāt bezgalīgi. Tos iecēla dievu kārtā un piedēvēja burvju spējas. Tiem pakļāvās un no tiem baidījās. Tos mīlēja un ienīda.

Viņi ir līdzās cilvēkiem jau gandrīz 10 tūkstoš gadu. Tos nevar nepieminēt, runājot par cilvēces vēsturi.. Tad vēsture nebūs pilnīga. Pirmā arheoloģiskā liecība par to pieradināšanu atrasta Kiprā un tiek datēta ar 7500 gadu pirms mūsu ēras. Senajā Ēģiptē ( 2-3 tūkst. gadu p.m.ē) tie bija pielūgsmes objekti, dieviete Basteta pieņēma to izskatu. Dievs Ra cilvēkiem rādījās to tēlā. Tūkstoš gadu p.m.ē. feniķieši tos ieveda Grieķijā, un tie izplatījās visā Eiropā, palīdzot cilvēkiem. Viņus piemin Ēzops. Viņus mīl pravietis Muhameds ( 571-632 g.), leģenda vēsta, ka viņš ir nogriezis gabalu no sava apģērba, lai netraucētu uz tā guļošo dzīvnieku. 936.gadā Dienvidvelsā tika pieņemts likums par to aizsardzību, tie drīkstēja dzīvot klosteros. 10-13.gs. Senajā Krievijā tos aizsargāja baznīca. Tas bija vienīgais dzīvnieks, kam tika atļauts ieiet dievnamā. Bet viduslaiku Eiropā inkvizīcija tos pasludināja par velna līdzgaitniekiem. Gandrīz visus iznīcināj,a un cilvēki par to dārgi samaksāja. Eiropu pārņēma mēra epidēmija. Atdzimšanas laikmetā ( 14.-16. gs.) tie atkal tika mīlēti. Cilvēki nespēja iztikt bez to palīdzības. Tos apbrīnoja un tiem veltīja mākslas darbus. 17.gs. pārceļotāji tos ieveda Amerikā. Bet 1871.gadā Londonā notika to pirmā izstāde. Viņi palīdzēja izdzīvot blokādē nonākušajai Ļeņingradai. Viņi ir paglābuši un glābj tūkstošiem mākslas darbu.

Nojaušat, kas tie ir? Protams, KAĶI!!!!!!

Tie mums līdzās ir arī tagad. Tāpat kā pirms daudziem gadsimtiem, tie ir saglabājuši savu neatkarību, ir vēl arvien cilvēkiem līdz galam neizprotami, tādēļ izraisa visai pretrunīgas jūtas, un, tāpat kā toreiz, tie palīdz mums dzīvot. Kāds ķer peles, glābjot ražu, kāds izdaiļo vientulību, kāds ārstē, kāds māca labsirdību. Viņi visi ir atšķirīgi, bet visi ir apbrīnojamas būtnes, kas ir pelnījušas mīlestību un cieņu!

Un cienīgi, lai dzīvotu ar mums kopā. Vai arī mēs esam cienīgi? Un tā – mēs paņemam mājās šo mazo brīnumu. Bet ko ņemt? Runci vai kaķeni? Pieauguši dzīvnieku vai kaķēnu? Viennozīmīgas atbildes nav. Viss atkarīgs no tā, ko gribat. Izaudzēt kaķēnu? Tas ir ļoti interesanti, bet būs vajadzīgs daudz laika un pacietības. Ja ņemsiet jau pieaugušu dzīvnieku, tad pie jums nonāks runcis vai kaķene, kuram jau ir savs raksturs un ieradumi. Runcis vai kaķene? Ir viedoklis, ka kaķenes ir daudz mīlīgākas. Tie ir dziļi maldi. Kādu šķirni izvēlēties? Mēs iesakām – Eiropas mājas kaķi. Tie ir tie kaķi un kaķenes ar dažādas krāsas un garuma spalvu, kurus ļoti bieži sauc par bezšķirnes. Kur ņemt? Pēc sludinājuma no saimniekiem, nopirkt tirgū, paņemt no ielas, patversmes vai labdarības organizācijas?

Sāksim no sākuma:

KAĶĒNS

Mājās tiek atnests 2-3 mēnešus vecs pūkains kamolītis. Tas ir jauns ģimenes loceklis un pret to tā arī jāizturas. Labāk ņemt nedaudz vecāku kaķēnu 2,5 – 3 mēnešus vecu. Jo ilgāk viņš pavadīs pie mammas-kaķenes, jo viņam labāk. Kaķene iemācīs mazulim pastāvību, bet rotaļas ar brāļiem un māsām attīstīs fiziski. Protams, ja rodas situācija, ka ir jāpaņem ļoti maziņš kaķēns, nevajag baidīties. Šajā gadījumā jums viņam būs jāvelta nedaudz vairāk laika un īpaša uzmanība jāpievērš barošanai. Mazs kaķēns ir jābaro diezgan bieži, ēdienreižu skaits ir atkarīgs no vecuma. Iespējams, būs nepieciešams piens, analogs kaķu pienam, mazuļu barojamā pudelīte un silta vietiņa ar sildītāju. Var izmantot sildītāju vai pudeli ar siltu ūdeni.

Bet, ja esat paņēmuši kaķēnu, kuram ir jau 2-3 mēneši, tad barošana no pudelītes nebūs nepieciešama. Sausā barība un konservi atvieglo barošanu. Var kaķēnu pieradināt arī pie cita ēdiena. Gabaliņš vārīta olas dzeltenuma, biezpiena, nedaudz vārītas gaļas nāks tikai par labu. Bet tikai mazliet. Sausai barībai un ūdenim ir jābūt vienmēr. Viss pārējais – tikai uz to brīdi, kad barojat kaķēnu.

Kaķēnam vajadzīga silta vieta, tā var būt zema kaste ar mīkstu sedziņu, variet arī ielikt kādu mīksto rotaļlietu. Var iegādāties kaķu mājiņu vai izmantot pārnēsājamo kasti. Viss atkarīgs no jūsu finanšu iespējām. Galvenais, lai vieta būtu ērta, silta, tīra un droša. Ja mājoklī ir auksts, tad sākumā vajadzētu gultiņu sildīt. Jo līdz šim viņš visu laiku ir bijis līdzās kaķenei, pie tās siltā sāna. Jāatceras, ka pēkšņi palikt vienam, kaķēnam ir liels stress. Kaķa kasti noliekat klusā un aizsargātā vietā, ne caurstaigājamā. Tomēr tā, lai viņš var redzēt visu telpu. Kaķēni ir ļoti ziņkārīgi. Ļaujiet viņam mierīgi apskatīties apkārt, nomierināties. Nesteidzieties ar mīļošanu un sajūsmu. Padomājiet par mazuli

Smilšu kastīti noliekat netālu no kaķēna guļvietas. Ja kaķēns ir pačurājis vai pakakājis kur citur, novērtējiet, vai kastīte atbilst kaķēnam. Varbūt tai ir pārāk augstas malas. Nebariet un nekādā ziņā nesodiet mazuli. Samitriniet viņa peļķītē salveti un ielieciet smilšu kastītē. Ielieciet tur kaķēnu. Citreiz pavērojiet kaķēnu. Ja kaķēns satraucas un kaut ko meklē, ielieciet to kastītē ar smiltīm, varbūt tas ir tieši tas, ko viņš meklēja. Viņš ļoti ātri sapratīs, kas tur jādara. Kaķu smiltis atšķiras gan pēc cenas, gan kvalitātes. Labāk ņemt tās, kuras sacietē. Tās labāk aiztur smaku ( lai gan kaķēniem nav smakas) un nepielīp pie ķepām.

Pēc kāda laika jau varēsiet smilšu kastīti nolikt vietā, kura tam paredzēta. Bet, sākumā ļaujiet kaķēnam iejusties teritorijā, lai viņš pa dzīvokli pārvietojas bez bailēm.

Ideāls risinājums visiem – ņemt divus kaķēnus no viena metiena, vai līdzīgus pēc vecuma. Kaķiem ļoti patīk vērot, īpaši citus kaķus. Ja ņemsiet divus kaķus, problēmu ar audzināšanu būs mazāk, jo viņi daudz laika veltīs viens otram, bet jums būs daudz vairāk prieka. Jūs varēsiet vērot divu mums pilnīgi nesaprotamu, bet saprātīgu būtņu savstarpējās attiecības. Viņi kopā pieaugs, saglabājot savstarpējo pieķeršanos un interesi vienam par otru.

Turpinājums sekos…

Таинственные создания рядом с нами

Об этих чудесных и загадочных созданиях можно говорить бесконечно. Их обожествляли и наделяли колдовской силой. Им поклонялись и боялись. Их любили и ненавидели.

Они рядом с человеком около 10 тыс. лет. Говоря об истории человечества нельзя не сказать и о них.  Тогда история будет не полной. Первое археологическое  свидетельство об их приручении обнаружено на Кипре и  датируется 7500 г. до н.э.  В Древнем Египте (2-3 тыс. до н.э.) они были объектом поклонения, богиня Бастет принимала их облик. Бог Солнца Ра являлся людям в их образе.  В 1 тыс. до н.э. финикийцы завезли их в Грецию  и они распространились во всей территории Европы, помогая людям. О них упоминает Эзоп.  Их любил  пророк Магомет (571-632 г.г.) . Согласно легенде он отрезал край одежды, чтобы не беспокоить спящее на ней животное. В 936 г. в Южном Уэльсе был принят закон об их защите, они могли жить в монастырях. В 10-13 в.в.  в Древней Руси они были под защитой церкви. Это единственное животное, которому разрешалось входить в храм. А в  средневековой Европе  Инквизиция  объявила их пособниками дьявола. Их почти всех уничтожили и люди жестоко поплатились за это. Эпидемии чумы захлестнули Европу.   В эпоху Возрождения  (14-16 в.в.) они  вновь любимы. Не смогли люди обойтись без их помощи. Ими восторгаются и  посвящают  произведения искусства. В 17 в. они  завезены переселенцами в Америку. А в 1871 г. в Лондоне была проведена их первая выставка. Они помогли выжить блокадному Ленинграду. Они спасли и спасают тысячи произведений искусства.

Вы догадались  кто это? Конечно же, это КОШКИ!!!

Они рядом с нами и сейчас. И так же,  как много веков назад, они сохранили свою независимость, по-прежнему до конца не поняты людьми и потому вызывают противоречивые чувства, и так же, как и тогда, они помогают нам жить. Кто-то ловит мышей, спасая урожай, кто-то скрашивает одиночество, кто-то лечит, кто-то учит доброте. Они все разные, но все они удивительные создания, достойные любви и уважения!

И  достойны того, чтобы разделить с нами наш дом. Или мы этого достойны? Итак, мы берем  домой это маленькое чудо. Но кого взять? Кота или кошку, взрослое животное или котенка?  Однозначного ответа нет.  Все  зависит от того, на что вы ориентированы. Вырастить котенка? Это очень интересно, но требует больше времени и терпения. Если взять взрослое животное, то вы получите  кота или  кошку, уже сложившегося, со своими привычками и характером.  Кот или кошка? Бытует  мнение, что кошки более ласковые. Это глубокое заблуждение. Какую породу выбрать? Мы советуем – европейскую домашнюю. Это те коты и кошки, разнообразные по окрасу и длине шерстки, которых  очень часто называют беспородными. И где взять? По объявлению у хозяев, купить на базаре, взять с улицы, в приюте или благотворительном обществе?

Но, давайте начнем по-порядку.

КОТЕНОК

Маленький 2-3 мес. пушистый комочек приносится домой.  Это новый член семьи и относиться к нему надо соответственно. Лучше взять котенка чуть постарше, 2,5-3 мес. Чем дольше он пробудет с кошкой, тем лучше для него. Мама-кошка научит малыша самостоятельности, а игры и братьями и сестрами разовьют его физически. Конечно, если ситуация складывается таким образом, что котенок еще очень мал, а его надо взять, то бояться этого не стоит. Надо быть готовыми к тому, что вам придется уделить ему чуть больше внимания, обратить особое внимание на кормление. Маленького котенка кормят достаточно часто, количество  зависит от его возраста. Возможно, что потребуется молоко, аналог кошачьего, соски, если котенок совсем маленький и обязательно теплое местечко с подогревом. Можно использовать грелку или бутылку с водой.

Но если вы взяли котенка, которому 2-3 мес., то соски, конечно же, уже не нужны.  Сухой корм  и консервы для котят облегчат вам его кормление. Можно приучать котенка и к другой еде. Крошечка вареного желтка, творога, немного вареного мяса  пойдут ему на пользу. Но только по чуть-чуть. Сухой корм и вода всегда должны стоять рядом. Все остальное – только на время, когда вы кормите котенка.

Для котенка необходимо устроить теплое место, это может быть невысокая коробка с мягким и теплым покрывалом, можете положить  мягкую игрушку. Можно приобрести кошачий домик или использовать переноску. Все зависит от ваших финансовых возможностей. Главное, чтобы место было удобным, теплым, чистым и безопасным.  Если в квартире холодно, то первое время стоит подогревать его кроватку. Ведь до сих пор он был все время рядом с кошкой, под ее теплым и пушистым бочком. Надо помнить, что для него оказаться одному огромный стресс. Его коробку поставьте в тихом и защищенном месте, не на проходе. Но так, чтобы обзор комнаты все-таки был. Котята любопытны. Дайте ему спокойно осмотреться, успокоится. Не спешите с ласками и восторгами. Подумайте о малыше.

Лоточек поставьте недалеко от места котенка. Если он пописал или покакал не в  лоточек, посмотрите, насколько лоточек подходит для котенка. Может быть, у него очень высокие бортики. Не  ругайте и уж тем более не наказывайте малыша. Промокните салфеткой его лужицу и положите в лоточек. Посадите туда котенка. Понаблюдайте за котенком. Если заметите, что он суетится, что-то ищет, посадите его в лоточек. Возможно, именно это ему и надо. Он очень быстро сообразит, что там надо делать. Наполнители для кошачьих туалетов отличаются и ценой и качеством. Лучше взять тот, который цементируется. Он лучше держит запах (хотя запаха от котят нет) и не прилипает к лапкам.

Чуть позже лоточек вы поставите на то место, которое для него определено. Но,  дайте сначала котенку освоится с территорией, чтобы он передвигался по квартире без всякого страха.

Идеальное решение для всех – это два котенка из одного помета или очень близкие по возрасту. Кошки очень любят наблюдать, особенно за другими кошками. Если вы возьмете двух  котят, то проблем с воспитанием будет меньше, потому что они будут много времени уделять друг другу, а удовольствия намного больше. Ведь вы увидите общение  двух совершенно непонятным нам, но разумных существ. Они вместе повзрослеют, сохранив взаимную привязанность и интерес друг к другу.

Продолжение следует…

 

Leave a Reply

Post Comment