Novecojuši kaķi jeb dzīve pēc plaukuma

Filja

Mazi un aizkustinoši kaķēni izraisa maigumu un nevienu neatstāj vienaldzīgu. Viņu trauslums pievelk un apbur. Kaķēnu burvīgā neveiklība liek mums smaidīt. Viņu rotaļas ir aktīvas, aizraujošas un jautras. Jaunības graciozums un elegance raisa domas par pasaules skaistumu un harmoniju. Jauna pieauguša dzīvnieka spēks, pārliecība un lepnums izraisa cieņu. Šis laimīgais laiks ilgst pietiekami ilgi. Bet…

Kādu dienu ievērojam, ka mūsu kaķis pārvietojas nedaudz neveiklāk, uz mūsu saucieniem nāk lēnāk, ilgāk guļ un ne vienmēr ar prieku uztver aicinājumu spēlēties. Kas tad nu? Vai tik mūsu mīlulis nav saslimis? Un te kā zibens spēriens nāk apjausma – tie ir gadi.Un ir pat grūti izrunāt šo briesmīgo vārdu „vecums”

Bet varbūt mums nav taisnība? Un tas nav vecums, bet gan dzīve pēc plaukuma? Kā visam dzīvajam šajā pasaulē. Šī dzīve pēc plaukuma nav ne labāka, ne sliktāka, tā vienkārši ir nedaudz citāda. .

Mūsu mīļie kaķi un kaķenes nekļūst citādi. Nedaudz citādas kļūst viņu dzīves apstākļu vajadzības. Viņi ir daudz mierīgāki, ne tik rotaļīgi, bet vai tad tas ir trūkums? Viņu temperamentā jaunību un entuziasmu ir nomainījis miers un pilnbrieds. Tas arī viss..

Veselīgs kaķis arī lielā vecumā būs vesels. Protams, var būt nelielas veselības problēmas, bet vai tad tādas nemēdz būt arī jauniem kaķiem? Mūsu mīluļu veselība ir atkarīga ne tikai no mūsu rūpēm. Nenoliedzami, tām ir liela nozīme, bet ģenētiska nosliece uz dažādām slimībām var izpausties jebkurā vecumā. Vīrusi un traumas var radīt kaitējumu mūsu mīluļu veselībai neatkarīgi no vecuma.

Tādēļ kaķiem un kaķenēm jebkurā vecumā ir tiesības dzīvot savās mājās, līdzās tiem, kuri viņus mīl un kuriem viņi atbild ar tādu pašu pieķeršanos.

Diemžēl cilvēki ne vienmēr ir gatavi pieņemt dzīvnieku gados. Argumenti ir visai līdzīgi – slimos, nāksies staigāt pa veterinārajām klīnikām, tam nav laika( naudas, vēlēšanās…), nepārdzīvos šķiršanos utt. Daži pat ir gatavi izdzīt no mājas savu novecojušo dzīvnieku, jebkādā veidā no tā atbrīvoties, lai tikai nebūtu jāsaskaras ar problēmām. Cilvēka egoisms un nežēlība tiek maskēti… bet tos nevar noslēpt. Attaisnojies kā gribi, bet vienaldzība un nežēlība tādēļ nekļūs par kaut ko citu. Vienaldzību un nežēlību nevar noslēpt aiz maskas vai vārdiem.

Kaķi un kaķenes , kas pazaudējuši mājas un piedzīvojuši mīļo cilvēku nodevību, „pēc plaukuma” vecumā, spēj novērtēt labestību un rūpes. Tas nenozīmē, ka jauni dzīvnieki neciena jūsu uzmanību. Bet vecie, jūtīgi un lēnīgi, jebkurā brīdī gatavi mīlestības un maiguma noraidījumam, ar tādu spēku atsaucas uz mīlestību un rūpēm, ka nereti nav iespējams valdīt asaras. Viņu pateicība ir lielāka par to, ko jūs darāt viņu labā. Bet viņi tā nedomā, un pilnībā no visas savas kaķa sirds, kas piepildīta ar mīlestību, atdod to jums. Un jūs sajūtaties kā nepelnīti laimīgs cilvēks!

Paņemiet savās mājās kaķi, kurš ir „pieklājīgā” vecumā un jūs piedzīvosiet daudz brīnišķīgu brīžu kopā ar savu ne tik jauno draugu!

Стареющие кошки или жизнь после расцвета

Filja

Умиление вызывают котята, крошечные  и трогательные, они никого не оставляют равнодушными.  Их нежность  притягивает и завораживает. Очаровательная угловатость подрастающих котят вызывает у нас улыбку.  Их игры активны,  увлекательны и веселы. Грациозность и изящество молодости навевает мысли о красоте и гармонии мира. Сила и уверенность, горделивость  молодого взрослого животного вызывает уважение. Это благословенное время длится достаточно долго.  Но…

Но, однажды мы замечаем, что наша кошка или кот немного тяжеловато двигаются, чуть ленивее подходят на наш зов, они больше спят в теплом месте и не всегда с радостью разделяют предложенную им игру. Что это? Не заболел ли наш любимец? И, вдруг, как  молния, мелькнет мысль – это возраст. И не можешь сказать себе это страшное слово «старость».

Но, может быть, мы не правы? И это не старость, а просто жизнь после расцвета. Как у всего живого в этом мире.  И жизнь не хуже и не лучше, она просто   немного другая.

Наши любимые коты и кошки  не становятся иными. Просто немного иными становятся требования к условиям их жизни. Они более спокойны и менее игривы, но разве это недостаток?  Темперамент молодости и задора сменился на темперамент покоя и созерцания. Вот и все.

Здоровая кошка и в глубокой старости будет здоровой кошкой. Конечно, могут быть небольшие проблемы со здоровьем, но разве их не может быть и  у молодой кошки? Здоровье наших любимцев зависит не только от нашего ухода за ними. Безусловно,  это очень важная составляющая их здоровья. Но, генетическая предрасположенность к тем или иным заболеваниям может проявиться в любом возрасте.  Вирусные заболевания, травмы,  могут нанести урон здоровью наших любимцев  независимо от возраста.

Поэтому коты и кошки, в любом возрасте имеют право на жизнь в своем доме, рядом с теми, кто их любит и кому они платят такой же нежной привязанностью.

К сожалению, не всегда люди готовы взять в свой дом немолодое животное. Аргументы не отличаются разнообразием, мол, будет болеть, придется ходить по ветеринарам, а у меня нет времени (денег, желания…), не перенесу расставания и т.п.  Некоторые даже готовы выгнать свое стареющее животное из дома, избавиться от него любым способом,  только бы не пришлось столкнуться с его  проблемами.  Эгоизм и жестокость человека прикрываются… да ничем не прикрываются. Как ни оправдывай  равнодушие и жестокость, они от этого другими не станут. Жестокость и равнодушие  видны под любыми масками,  слышны  за любыми словами.

Коты и кошки, которые находятся в возрасте «после расцвета», и потерявшие свой дом, пострадавшие от предательства любимых ими людей,  умеют ценить доброту и заботу. Это не значит, что молодые животные не ценят ваше внимание. Но, чуткие и медлительные, готовые к отказу в любви и ласке, они  с такой силой откликаются на любовь и заботу, что иногда невозможно удержаться от слез.  Их благодарность больше того, что вы даете им. Но, они так не считают. И полной мерой, от всего своего кошачьего сердечка, наполненного любовью, отдают вам ее.  И вы чувствуете себя  незаслуженно счастливым человеком!

Возьмите в свой дом кота или кошку в благородном возрасте «после расцвета» и вы узнаете много чудесных минут нежного и трогательного общения со своим   немолодым другом!

2 Responses to Novecojuši kaķi / Стареющие кошки

  • Juliy&Elfa&Eliza

    У меня кот и попал он к нам в 7-ми летнем возрасте. Такой игрун и так себя ведет как- будто всю жизнь у нас был! Для адоптации животных- возраст значения не имеет, имеет значение ваше ли это животное. Люди ошибочно пологают, что щенки или котята вырастут такими, какими они их хотят видеть, но у каждого из них все равно будет свой харрактер! Мне даже кажется, что взрослое спасенное животное способно еще больше привязываться к своим новым хозяевам, к сожелению им есть с чем сравнить…

  • Ирина

    Полностью согласна.Когда ушла навсегда после тяжелых операций наша любимая Мурочка, мы не сомневались,что возьмем вторую кошку (есть еще Ириска,которая живет с нами уже 10 лет)и это будет взрослая кошка. Так у нас появилась 5-6 летняя Маруся, потерявшая свою хозяйку.Кошку брали с условием,если не сложится – вернем,чтобы не мучить ни себя, ни животных.Сложилось. Сразу поняли,что Маруся – наша кошка. И вот уже скоро год, как она у нас.

Leave a Reply

Post Comment