Bīstams gardums – kauli

Lielākā daļa suņu īpašnieku uzskata, ka mīļākais viņu dzīvnieka gardums ir kauls. Diemžēl, ļoti bieži saimnieki neiedomājas cik bīstama var būt ēdināšana ar kauliem, kamēr nesaskarsies ar to skumjām sekām.

Viens no bīstamiem faktoriem, kuru var izraisīt ēdināšana ar kauliem, ir kuņģa-zarnu trakta traumēšana (īpaši bīstami ir putnu kauli) ar asiem fragmentiem, kas var novest pie iekšējās asiņošanas. Šajā gadījumā dzīvniekam var novērot asins klātbūtni fekālijās ( fekālijas kļūst melnā krāsā) un izvemtajās masās (asins recekļi vai kafijas biezumiem līdzīgas masas).

Īpaši smagos gadījumos kauls var radīt kuņģa vai zarnu perforāciju un novest pie iekaisuma procesa. Šīs problēmas likvidācijai būs nepieciešama ķirurģiskā iejaukšanās. Operācijas laikā tiek aizšūtās perforētās vietas, bet ja jau ir notikusi audu nekroze (atmiršana), veic šo rajonu rezekciju (izgriešanu). Pēcoperācijas periods ir diezgan smags un ietver sevī ne tikai medikamentozo terapiju, bet arī ilgstošu speciālu diētu.

Nākošās pēc izplatības sekas, ko izraisa ēdināšana ar kauliem, ir aizcietējumi. Tāpēc ka kauli netiek sagremoti kuņģa-zarnu traktā, tie var novest pie tā obstrukcijas. Klīniskās pazīmes šajā gadījumā var būt apetītes zudums, nespēks, sāpīgs vēdera apvidus, vemšana uzreiz vai īsi pēc ēšanas, apgrūtināta defekācija vai tās pilnīga izpalikšana. Lai izvērtētu cik liela ir obstrukcija un kāda ir kuņģa-zarnu trakta caurejamība, nepieciešams veikt rentgenu ar kontrastvielu. Gadījumā, ja konservatīvā ārstēšana (klizmas, caurejas līdzekļi u.c.) būs neefektīva, lai likvidētu obstrukciju būs nepieciešama ķirurģiska iejaukšanās.

Kauls var iestrēgt arī mutes dobumā (ļoti bieži pāri cietajām aukslējām starp augšžokļa labās un kreisās puses zobiem), rīklē, barības vadā, tad dzīvniekam būs nepieciešama neatliekamā palīdzība.

Vārītos kaulos nav nekādas uzturvērtības, līdz ar to, kā barība tie ir absolūtu bezjēdzīgi.

Daži saimnieki dod saviem mīluļiem grauzt kaulus, lai tie “tīrītu” zobus un neveidotos zobakmens. Jāatgādina, ka šīm mērķim pastāv arī drošākie veidi – speciālie košļājamie gardumi, barības piedevas, ka arī mehāniska tīrīšana ar birsti un veterināro zobu pastu vismaz 2 reizes nedēļā.

Noslēgumā gribētos vēlreiz atgādināt, ka kauli ir ļoti bīstami priekš Jūsu mīluļiem un tāds gardums sagādās viņiem vairāk problēmu, nekā prieka.

Jekaterina Golubeca, veterinārārste

Опасное лакомство — кости

В большинстве случаев по мнению владельцев собак самым любимым лакомством их питомца является косточка. К сожалению, очень часто хозяева не задумываются насколько опасным может быть кормление костями, пока не столкнутся с его печальными последствиями.

Одна из главных опасностей кормления костями заключается в травмировании желудочно-кишечного тракта (особо опасны трубчатые кости птиц) острыми осколками, что может привести к внутренним кровотечениям . В данном случае у животного может наблюдаться присутствие крови в кале (кал становится черного цвета) и рвотных массах (сгустки крови или массы похожие на кофейную гущу). В особо тяжелых случаях кость может привести к перфорации желудка или кишечника и воспалительному процессу. Для устранения этой проблемы будет необходимо уже хирургическое вмешательство. Во время операции зашиваются перфорированные места, а если уже произошел некроз (омертвление) тканей, осуществляют резекцию (удаление) этих участков. Послеоперационный период довольно тяжелый и включает в себя не только медикаментозную терапию, но и длительную специальную диету.

Вторым по распространенности последствием кормления костями является запоры. Поскольку кости не перевариваются в желудочно-кишечном тракте, они могут привести к его закупорке. Симптомами являются отсутствие аппетита, вялость, болезненность в области живота, рвота сразу или через короткое время после приема пищи, затрудненная дефекация или полное ее отсутствие. Для того чтобы оценить насколько велика закупорка и какова проходимость желудочно-кишечного тракта, необходимо сделать рентген с контрастным веществом. В случае если консервативное лечение (клизмы, слабительные средства и др.) окажется не эффективными, для ликвидации закупорки будет необходимо хирургическое вмешательство.

Кость также может застрять в ротовой полости (очень часто поперек неба между правой и левой сторонами верхней челюсти), глотке, пищеводе, тогда животному будет необходима неотложная помощь.

Вареные кости не содержат в себе никакой питательной ценности, поэтому в качестве еды они абсолютно бесполезны.

Некоторые хозяева дают своим любимцам грызть кость, чтобы те «чистили» зубы и не образовывался зубной камень. Следует упомянуть, что для этой цели существуют более безопасные способы — специальные жевательные лакомства, пищевые добавки, а также механическая чистка зубной щеткой с применением ветеринарной зубной пасты хотя бы 2 раза в неделю.

В заключение хочется еще раз напомнить, что кости очень опасны для Ваших любимцев и такое лакомство доставит им больше проблем, чем радости.

Екатерина Голубец, ветеринарный врач

2 Responses to Bīstams gardums – kauli / Опасное лакомство — кости

  • Кикабусик

    Очень полезная и нужная статья!Многим хозяевам тяжело объяснить,почему же все же нельзя давать кости(грызть палки)…чем все может обернуться для их питомца.А тут так все доступно написано.Спасибо.
    Возможно написать о лептоспирозе и токсоплазмозе?Уверена,что это тоже полезно почитать многим!

  • Roberts

    paldies pa noderīgo rakstu!

Leave a Reply

Post Comment