Asā kaklasiksna – vara un kontrole cilvēkam / Строгий ошейник – контроль и власть для человека

 Asā kaklasiksna – vara un kontrole cilvēkam.

 Sāpes, bailes, tress un pat nāve sunim.

Daudzās Eiropas valstīs dzīvnieku aizsardzības likums aizliedz izmantot līdzekļus, kas dzīvniekiem izraisa sāpes un bailes. Ir pierādīts, ka asās kaklasiksnas kropļo dzīvniekus gan fiziski, gan garīgi. Saskaņā ar Zviedrijā veiktiem pētījumiem, kakla traumas sastopamas pat 90 % suņu, kas  nēsā parasto kaklasiksnu.

Akcijā pret aso kaklasiksnu izmanošanu iesaistījušās vairāk nekā 500 suņu skolas Vācijā, Austrijā, Slovēnijā, Šveicē, Portugālē un Luksemburgā. Tika savākti vairāk nekā 40 tūkstoš suņu īpašnieku un treneru parakstu.

Pastāstīsim jums stāstu par Patriku. Secinājumus izdariet paši.

Patriks – liels, gludspalvains, labsirdīgs un mierīgs suns. Līdz 5 gadu vecumam viņš dzīvoja dzīvoklī, devās pastaigās un spēlējās kopā ar saimniekiem, kuri bija jau krietni gados. Nebija nekādu problēmu.

Bet liktenis nebija labvēlīgs Patrikam. 5 gadu vecumā viņš nonāca patversmē. Tur, gaidot jaunus saimniekus un māju,  suns nodzīvoja 3 mēnešus. Nekādu noviržu Patrika uzvedībā nemanīja. Arī patversmē viņš bija mīļš, labsirdīgs milzis, kurš vienmēr gatavs gan  rotaļāties, gan palaiskoties. Atradās ģimene, kurai ļoti iepatikās mierīgais un mīļais Patriks. Viņš sāka dzīvot jaunās mājās. Škita, ka šim stāstam būs laimīgas beigas, bet izrādījās, ka tas ir traģēdijas sākums.

Jaunie saimnieki zooveikalā pirka jaunu kaklasiksnu savam jaunajam draugam. Pārdevējs ieteica aso kaklasiksnu, ņemot vērā, ka suns ir svešs, augumā liels un pieaudzis –  maz kas varot gadīties. Parikam uzlika aso kaklasiksnu. Viņš protestēja, centās no tās atbrīvoties, bija nemierīgs. Kaklasiksnu saimnieki nenoņēma ne dienu, ne nakti.

Pēc nedēļas Patriks kļuva nemierīgs, izrādīja agresiju pret citiem suņiem, slikti uzvedās uz ielas, raustīja pavadu, norāvās no tās. Bet asā kaklasikna „palīdzēja” tikt galā ar tādu „nepaklausīgu” suni.

Vēl pēc nedēļas Patriks sāka izrādīt agresiju pret cilvēkiem uz ielas.

Un vēl pēc nedēļas viņš sāka izrādīt agresiju arī pret saviem jaunajiem saimniekiem.

Šāda Patrika uzvedība pārsteidza un radīja bažas. Tika meklēta kinologa palīdzība.

Iemesls bija acīmredzams – asā kaklasiksna. Tā tracināja Patriku gan dienā, gan naktī, radot stipras sāpes, no kurām atbrīvoties nebija nekādu iespēju. Sāpes sunim rada tikai vienu vēlēšanos – atbrīvoties no tām, aizbēgt, glābties, atpūsties. Jo vairāk Patriks centās atbrīvoties no mokām, jo vairāk ciešanu viņam sagādāja saimnieki velkot pavadu.

Kaklasiksnas dželkšņi savaino pašu jūtīgāko suņa skeleta daļu – kaklu, kā arī orgānus, kas atrodas kaklā – vairogdziedzeri, miega artēriju, elpceļus. Caur kaklu – no smadzenēm līdz pārējām ķermeņa daļām – stiepjas visi nervu savienojumi. Līdz ar to kaklasiksnas spiediens var  bojāt nervus, kas ietekmē sajūtu orgānus, un izraisīt arteriālā spiediena izmaiņas. Acu spiediena paaugstināšanās var izraisīt aklumu. Asā kaklasiksna var ievērojami bojāt visu suņa kustību aparātu, bojājot skriemeļus un starpskriemeļu diskus, kā arī kakla muskuļus. Vairogdziedzera bojājums var radīt hormonālus traucējumus, kas izraisa dažādas slimības un līdz ar to uzvedības problēmas, kas saistītas ar hormonāliem traucējumiem

Papildus asā kaklasiksna rada visspēcīgākās bailes. Tās izraisa sunim hroniska stresa stāvokli, kas savukārt rada agresiju. Saskaņā ar apmācības psiholoģiju, asās kaklasiksnas izraisīto sāpju un stresa dēl suni nevar apmācīt – tas var tikai iegūt psiholoģisku traumu – negatīvas asociācijas (sāpēs kaklā), kas saistītas ar dažādām apkārtējās pasaules norisēm. Patrika gadījumā, tās ir pastaigas, kuru laikā sāpes bija īpaši spēcīgas, līdz ar to spēcīgs stress. Gūstot sādu morālu traumu, suņi brīz vien sāk izrādīt uzvedības problēmas, tai skaitā, pēkšņas agresīvas reakcijas, bailes, izvairīšanos, darba motivācijas zudumu, tie kļūst hiperaktīvi vai, tieši pretēji, pasīvi un vienaldzīgi.

Patrikam noņēma aso kaklasiksnu. Pēc nedēļas viņš kļuva mierīgāks. Bet – Patriks sāka neuzticēties cilvēkiem. Viņš vairs nevienam neticēja. Tas nozīmē, ka viņš bija gatavs aizstāvēties no jebkura apdraudējuma. Patriks bija guvis psihisku traumu, kas izraisīja neatgriezeniskas izmaiņas viņa uzvedībā. Viņš kļuva neparedzams.

Patriku aizveda atpakaļ uz patversmi. Te viņu iemidzinās.

Tekstā izmantoti materiāli no www.dogfriends.org

 

Строгий ошейник – контроль и власть для человека .

Боль, страх, стресс и даже смерть для собаки.

Закон по защите животных многих стран Европы уже запретил использование средств, причиняющих собаке боль и страх. Было доказано, что строгий ошейник калечит собак физически и ментально. Согласно исследованиям, проведенным в Швеции, травмы шеи образуются у 90% собак, носящих даже простой ошейник.
Акцию протеста против использования строгого ошейника поддержали более 500 собачьих школ Германии, Австрии, Словении, Швейцарии, Португалии, Люксембурга. Было собрано более 40 тысяч подписей от владельцев собак и тренеров.

Мы расскажем вам историю Джека (имя изменено). А выводы вы сделаете сами.

Джек – гладкошерстный большой увалень, добродушный и спокойный. До 5 лет он прожил со своими пожилыми хозяевами в квартире, гулял, играл, никаких проблем с ним не было.
Но судьба не была благосклонна к Джеку. В 5 лет он попал в приют. Здесь он прожил около 3 месяцев в ожидании нового дома и новой семьи. Никаких отклонений в поведении Джека не было. И в приюте он оставался милым, добродушным увальнем, готовым и поиграть, и отдохнуть всласть. И нашлась семья, которой очень понравился спокойный и ласковый Джек. И он поселился в новом доме. Казалось, что у этой истории счастливое завершение. Но, оказалось, что это начало трагедии.
Новые хозяева Джека в зоомагазине покупали новый ошейник для своего нового друга. Продавец посоветовала строгий ошейник, мол, собака большая, взрослая, мало ли что. На Джека надели строгий ошейник. Он протестовал, старался снять его, проявлял беспокойство. Ошейник не снимали ни днем, ни ночью.
Через неделю Джек стал очень неспокойным, проявлял агрессию к другим собакам, плохо вел себя на улице, дергал поводок, рвался с него. Но строгий ошейник «помогал» справиться с таким «непослушным» псом.
Еще через неделю Джек стал проявлять агрессивность по отношению к людям на улице.
Еще через неделю он стал проявлять агрессивность и по отношению к знакомым людям.
Такое поведение Джека удивляло и удручало. Обратились за консультацией к кинологу. Причина лежала на поверхности – строгий ошейник. Он терзал Джека и днем и ночью, причинял сильную боль, избавиться от которой не было никакой возможности. А боль вызывает у собаки только одно желание – избавиться от нее, убежать, спастись, отдохнуть. И чем больше Джек стремился освободиться от мучений, тем большие страдания причиняли ему хозяева, натягивая поводок.
Шипы ошейника повреждают самую уязвимую часть скелета собаки – шею, а также расположенные в шее органы – щитовидную железу и сонную артерию, дыхательные пути. Через шею – от мозга к остальным частям тела – проходят все нервные соединения. В результате давления от ошейника можно повредить собаке нервы, влияющие на работу органов чувств, вызвать изменение артериального давления. Давление в глазах повышается, что может привести к слепоте. Строгий ошейник наносит существенные повреждения всему двигательному аппарату собаки, искажая позвонки и межпозвоночные диски, а также мускулы шеи. Повреждение щитовидной железы приводят к гормональным нарушениям, что вызывает различные заболевания, и, следовательно, связанные с гормональным нарушением проблемы поведения.
Кроме того, строгий ошейник вызывает сильнейший страх. Он приводит собаку в состояние хронического стресса, вызывая агрессивные реакции. Согласно психологии обучения, под воздействием боли и стресса, вызванного строгим ошейником, собака не может обучаться – она может только получать травмы – негативные ассоциации боли в шее с различными явлениями окружающего мира. В случае с Джеком – это прогулки, во время которых особенно сильной была боль, а, следовательно, и постоянный стресс. Получив травму, собаки вскоре начинают показывать различные нарушения поведения, включая внезапные агрессивные реакции, страх, реакции избегания, снижение мотивации к работе, становятся гиперактивными или наоборот, пассивными и безучастными.
С Джека сняли строгий ошейник. Через неделю он стал спокойнее. Но у Джека появилось недоверие к людям. Он больше никому не верил. А это значит, что он стал готов к активной защите своей жизни от любой угрозы. Джек получил такую психическую травму, которая привела к необратимым последствиям в его поведении . Он стал непредсказуем.

Джека вернули в приют. Здесь его усыпят.

Н.Воеводска

Использованы материалы с сайта www.dogfrends.org

 

 

Leave a Reply

Post Comment