Fonda mērķi

 

Фонд  «Save Our Life» создан для оказания помощи домашним животным, попавшим в беду, для спасения их жизни. Жизни  как  физической, так и жизни, в которой есть право на любовь, доброту и заботу.

Помощь может быть разной и поэтому работа фонда планируется вестись  по нескольким направлениям  – это образовательная деятельность, культурные мероприятия, непосредственная  помощь животным. Каждое из этих направлений включает в себя несколько проектов, познакомиться с которыми подробнее можно на нашем сайте. Одни проекты уже  претворяются в жизнь, другие – пока еще только в планах. Это задачи нашего фонда.

Основная цель нашего фонда – помочь людям понять  собак, кошек, других домашних питомцев, которые так разительно  отличаются от нас, но которые также как и мы чувствуют, переживают, страдают и радуются. Понять их и удивиться , восхититься их красотой, гармоничностью, цельностью и… великодушием. И тогда станет меньше брошенных, преданных людьми животных, меньше жестокости, равнодушия.

Мы не можем изменить мир, но мы можем изменить себя, стать добрее, мудрее, счастливее. Присоединяйтесь к нам и начинайте творить новую жизнь!

Fonds “Save Our Life” ir radīts, lai sniegtu palīdzību nelaimē nonākušiem mājdzīvniekiem, kā arī viņu dzīvības glābšanai.  Dzīvību glābjot ne tikai fiziski, bet arī sniedzot šai dzīvībai mīlestību, rūpes un sirsnību.

Palīdzība var būt ļoti dažāda – tādēļ arī fonda darbība tiks vērsta dažādos virzienos – gan izglītojoši, gan kultūras pasākumi, bet galvenokārt – palīdzība dzīvniekiem. Katrs no šiem novirzieniem iekļauj sevī vairākus projektus, ar kuriem tuvāk var iepazīties mūsu mājaslapā. Daži projekti jau tiek realizēti dzīvē, pārējie vēl tikai tiek plānoti. Tas ir mūsu fonda uzdevums.

Galvenais mūsu fonda uzdevums ir palīdzēt cilvēkiem saprast suņus, kaķus un citus mājdzīvniekus, kuri pārsteidzošā kārtā atšķirās no mums, bet tomēr ir tādi paši kā mēs – jūt, cieš, pārdzīvo un priecājas. Tādēļ gribam palīdzēt saprast viņus un apbrīnot, priecāties par viņu skaistumu, harmoniju un godīgumu…un pašaizliedzīgo mīlestību.

Mēs nespējam izmainīt pasauli, bet mēs varam izmainīt sevi un kļūt gudrāki, labāki un laimīgāki.
Pievienojaties mums un sāksim radīt jaunu, labāku pasauli.

О работе фонда:

 

UA-26523123-1