Par Mums

Lielākoties šajā sadaļā cilvēki raksta biogrāfiskus faktus par sevi – kur mācījās, par ko ir strādājis, pieredzi, stāžu un daudz ko citu. Mēs domājam, ka mūsu gadījumā tas nav svarīgi. Protams neviens neko neslēps un mēs esam gatavi atbildēt uz Jūsu jautājumiem gan par mūsu izglītību, gan par darba pieredzi, bet jebkurā gadījumā mēs domājam, ka daudz svarīgāk ir izskaidrot kādēļ mēs izveidojām fondu. Izskaidrot, kādi ir fonda mērķi un uzdevumi. Lielākoties viss ir saprotams, bet, lūk, kādēļ…Pacentīsimies izskaidrot. Tādēļ katrs, kas darbojās fondā par sevi izstāstīs pats.

Precizēsim arī to, ka visi fondā strādājošie to dara pilnīgi bez maksas.

Mūsu personāls (darbinieki), tie ir cilvēki, kuru oficiālā darba vieta ir fonds. Viņi nes atbildību par fonda rīcību, un pilnībā atbild par fonda darbu.

Brīvprātīgie – tie esam mēs, bez kuriem fonds nespētu darboties. Tie ir labas gribas cilvēki. Viņi palīdz pašaizliedzīgi un ar lielu mīlestību. Dala ar mums visus priekus, bēdas un atbildību. Jo mēs taču darbojamies ar visneaizsargātākajām radībiņām – dzīvniekiem.

Jūs varat kļūt par vienu no mums. Pievienojaties! Mēs būsim ļoti priecīgi!

Обычно в этом разделе люди пишут о себе биографические данные. Где учился, кем работал, стаж, опыт и прочее. Мы думаем, что в нашем случае это не важно. Конечно же, никто ничего скрывать не будет и мы готовы ответить на Ваши вопросы о своем образовании и опыте работы, но все-таки мы думаем, что гораздо важнее объяснить, почему и для чего мы открыли наш фонд. Для чего – это цели и задачи фонда. Здесь все понятно. А вот почему… Ответить на этот вопрос не просто. У каждого своя история и свои причины. Сначала мы хотели, чтобы сотрудники и добровольцы фонда рассказали о себе сами. Но, не каждый может рассказать о сокровенном, о душевной боли и сострадании…Поэтому просто скажем, что все очень разные, но объединяет нас одно – любовь к большим и маленьким четвероногим существам. Любовь, которая проявляется через труд и заботу.

И еще добавлю, что все работающие в фонде, делают это совершенно бесплатно.

Сотрудники, это те люди,  официальное место работы которых – фонд. Они несут ответственность за деятельность  фонда, они полностью отвечают за его работу.

Добровольцы – это те, без кого фонд просто не мог бы работать. Это люди доброй воли. Они помогаю бескорыстно и с большой любовью. И разделяют с нами все радости и печали, и ответственность. Ведь мы работает с самыми беззащитными перед человеком существами – животными.

Вы можете стать одним из нас. Присоединяйтесь! Мы будет очень рады!

Fonda darbinieki / Сотрудники фонда

  Natāļija Vojevodska / Наталия Воеводская – fonda vadītāja / руководитель фонда

NatalijaDaudzus gadus atpakaļ, kad pirmo reizi izdzirdēju  dzejoli- Robert Roždestvenskij “Lūgums”, izjutu šoku. Tas izmainīja mani, savkārt tas, ka mainījos es, izmainīja manu dzīvi. Ārēji nekas nemainījās, es turpināju strādāt, mācīties, draudzēties, priecāties un skumt…vienkārši dzīvot. Bet man radās sapnis, sākumā ļoti neskaidrs un kautrīgs savās izpausmēs, bet pēc tam noskaidrojās un sapnis kļuva par nepieciešamību. Šis sapnis ir ļoti vienkāršs – ieskatīties acīs „putniem, zivīm un zvēriem” un nejust kaunu. Kaunu par vienaldzību, ļaunumu un skopumu…
Apmēram 16 gadus atpakaļ manās mājās parādījās pirmais kaķis Kirils, brīnišķīgs persietis, mierīgs, gudrs un ļoti mīlīgs. Drīzi vien viņam parādijās draudzenīte Kendija. Šie divi persieši bija vienīgie, kurus es sev nopirku. Visi pārējie kaķi ir likteņa dāvanas ar dažādiem stāstiem. Daži no šiem stāstiem ir skumji, daži traģiski. Visi viņi bija gudri, brīnišķīgi, draudzīgi, skaisti un viņi visi palika ar mani līdz savas dzīves beigām. Vieni devās uz savām vislabākajām mājām, citi nāca vietā.
Un tā pēc Kendijas parādījās skaistule Nika, pēc tam Arsenijs, Ļeņa, Gordejs un Iļja, Sima, Flips, Bonifācijs. Bija arī citi, kuri izmantoja manu māju kā pagaidu patversmi, viņi atrada savus mīlošos saimniekus un pie viņiem dzīvoja laimīgu dzīvi.
Manā mājā kaķiem paralēli dzīvoja arī suņi, gandrīz vienmēr bija divi. Pirmais pārītis bija vācu suns Džoijs un mopsis Tata. Ik pa laikam uzradās arī trešais suns, tika aprūpēts tik ilgi kamēr atrada savas mājas. Tā nu mēs dzīvojām, laimīgi dzīvojām. Bet sapnis palika aizvien spilgtāks un ieguva skaidrākas aprises.
Šobrīd manās mājās dzīvo Maņuņa, Sāra, Solomons, Veņa, Kotja un Toms. Un suņu pāris – skaistulis Jegors un jorks Filimons. Abi no patversmes.
Un sapnis piepildās. Mēs esam atvēruši palīdzības fondu mājdzīvniekiem, kuri nonākuši nelaimē. Un ta nosaukums ir „Save Our Life”. Glābiet mūsu dzīvību. Dzīvību šī vārda pilnā nozīmē. Es ceru, ka šim mūsu fondam būs daudz draugu un domubiedru, jo jebkurš cilvēks var kļūt par Cilvēku tikai tad, kad viņa dvēsele ir atvērta mīlestībai, labsirdībai un žēlsirdībai.

Роберт Рождественский
ПРОСЬБА

Раненая птица в руки не давалась,
Раненая птица птицей оставалась.
Этот сон давнишний до сих пор мне снится:
На траве кровавой вздрагивает птица.

Припев:
Птицы, рыбы и звери
В души людям смотрят.
Вы их жалейте, люди,
Не убивайте зря;
Ведь небо без птиц — не небо,
А море без рыб — не море!
И земля без зверей — не земля,
Не земля, не земля!

Люди-исполины, люди-великаны,
Есть у вас винтовки, сети и капканы,
Есть у вас бесстрашье, сила есть навечно.
И должно быть сердце — сердце человечье.

Люди-человеки, страны и народы,
Мы теперь навечно должники природы.
Надо с этим долгом как-то расплатиться,
Пусть расправит крылья раненая птица!

(1974)

Много лет назад, впервые услышав это стихотворение Рождественского, я испытала потрясение, несравнимое ни с чем. Оно изменило меня, а значит,  изменило  и мою жизнь. На внешнем плане ничего не произошло, я продолжала работать, учится, дружить, радоваться и печалиться,… просто жить. Но у меня появилась мечта, сначала очень невнятная, робкая в своем проявлении, потом все более явная, мечта стала потребностью. Мечта  эта очень проста – заглянуть в глаза «птицам, рыбам и зверям» и не испытать при этом стыда. Стыда за равнодушие, жестокость, жадность…
Около 16 лет назад в  моем доме появился первый  кот Кирилл, очаровательный перс, спокойный, умный и очень нежный. Вскоре у него появилась подружка Кенди. Эти двое персов были единственными, кого я купила. Все остальные коты – подарки судьбы с  разными историями, иногда печальными, чаще – трагическими. Все они  были умны, очаровательны, дружелюбны и красивы и оставались со мной  до конца своей жизни. Уходили в свой лучший мир одни, приходили другие.
Итак, после Кенди   появилась красавица Ника, потом  Арсений, Леня, Гордей и Илья, Сима, Флип, Бонифаций.  Были и другие, которые использовали мой дом, как временное пристанище, они находили своих любящих хозяев и уходили с ними для счастливой жизни.
В моем доме параллельно с котами жили и собаки. Практически всегда две. Первая парочка –  немецкий  дог Джой и мопс Тата. Иногда появлялась и третья, обживалась, присматривалась, искала и  находила свой дом. Так мы и жили, жили  счастливо.  А мечта  становилась все ярче, принимала более четкие очертания.
Сейчас в моем доме живут Манюня, Сара, Соломон, Веня,  Котя и Том. И пара собак – красавец-дворянин Егор и йорк Филимон. Оба из приюта.
И  мечта  сбывается.  Мы  открыли фонд помощи домашним животным, попавшим в беду. И назвали его «Save Our Life». Спасите нашу жизнь. Жизнь в самом полном смысле этого слова.  Я надеюсь, что у нашего фонда появится много  друзей и единомышленников, потому что каждый человек может стать Человеком только тогда, когда его душа откроется для  любви, доброты, милосердия.

 

Jūlija Korniļjeva / Юлия Корнильева – darbiniece, mājaslapa administrātore / сотрудник,  администратор сайта

Mūsu ģimenē vienmēr bija dzīvnieki. Sākumā kaķi, pēc tam arī suņi. Mīlestība pret dzīvniekiem man ir piemitusi jau kopš bērnības. Paldies maniem vecākiem, kuri deva man iespēju mīlēt un rūpēties par maniem četrkājainajiem draugiem.

Bet, par nožēlu, es redzēju arī citus dzīvniekus, ne tikai savus laimīgos mājas dzīvnieciņus. Es redzēju dzīvniekus, kuru liktenis tika veidots pavisam citādāk. Tie bija kaķi un suņi, kuri dažādu iemeslu bija nonākuši uz ielas. Viņi bija badā, slimi, vientuļi un nevienam nevajadzīgi. Un tādus dzīvniekus es sastapu ļoti bieži. Man bija ļoti žēl šo dzīvnieku un es vēlējos viņiem palīdzēt.
Tobrīd es nezināju, ka pastāv daudzi veidi kā palīdzēt, tādēļ mana palīdzība bija minimāla. Tajā laikā man likās, ka neko vairak nevar izdarīt.
Gāja laiks. Manā dzīvē parādījās cilvēki, kuriem tāpat kā man nebija vienaldzīgi to dzīvnieku likteņi, kuri bija nonākuši nelaimē. Viņi dalījās savā pieredzē. Iepazīstināja mani ar dzīvnieku patversmēm. Rādīja man piemēru kā

var palīdzēt un kā var glābt suņu un kaķu dzīvības. Esmu ļoti pateicīga šiem cilvēkiem! Pateicoties viņiem es sapratu, ka viss ir iespējams.
Pastāv daudz un dažādi veidi kā palīdzēt. Jebkurš cilvēks to var darīt. Galvenais, lai ir vēlme kaut ko mainīt. Vajag ne tikai žēlot šos dzīvniekus, bet reāli rīkoties. No vārdiem: „Tur ir tāds nelaimīgs kaķēns, viņš ir badā, slims un viņam salst…Man viņa ir tiiiiik žēēl..” nekas nemainīsies, kaķīts nosals un nomirs. Vajag pa īstam kaut ko darīt, lai glābtu viņa dzīvību. Un to var izdarīt, galvenais gribēt to un ticēt ka tas ir iespējams.
Protams, ka pilnīgi visiem dzīvniekiem palīdzēt nav iespējams. Bet, ja katrs no mums palīdzēs vismaz vienam dzīvnieciņam, tad tā būs uzvara!
Kopā mēs varēsim izdarīt vairāk! Pievienojaties mūsu komandai!

В нашей семье всегда были животные. Сначала коты, потом собаки.Чувство любви к животным присутствует у меня с самого детства. Спасибо моим родителям, которые дали мне возможность общаться, любить и заботиться о моих четвероногих друзьях.
Но, к сожалению, кроме своих счастливых домашних животных, я видела и других животных, судьба которых сложилась совсем по-другому. Это были собаки и коты, которые по разным причинам оказались на улице. Они были голодные, больные, одинокие, никому ненужные. И такие животные встречались очень часто. Я испытывала чувство сострадания, жалости и желание помочь. Но на тот момент, я не знала, что существует много способов помощи, и поэтому моя помощь была минимальной. Мне тогда казалось, что больше ничего сделать нельзя.
Шло время. В моей жизни стали появляться люди, которые тоже не равнодушны к судьбам животных, попавших в беду. Они делились своим опытом. Познакомили меня с приютами для животных. Показали мне на своём примере, как можно помогать и спасать жизни собак и котов.  Я очень благодарна этим людям! Благодаря им, я поняла, что всё реально.
Существует много способов помощи. Любой человек, может это делать. Главное, чтобы было желание что-то изменить. Надо не просто жалеть таких животных,  а реально действовать. От слов: « Там такой несчастный котик, он голодный, больной, ему холодно…Мне его тааак жаалкоо…»  ничего не изменится, котик замёрзнет и умрёт.  Нужно реально что-то сделать, чтобы спасти его жизнь. А сделать можно, главное искренне этого захотеть и поверить в это.
Конечно же, всем животным помочь нельзя. Но если каждый из нас поможет, хотя бы одному котику или собачки – это уже будет победа!
Вместе мы сможем сделать больше! Присоединяйтесь к нашей команде!

Brīvprātīgie / Добровольцы

Viktorija Truš / Виктория Труш – brīvprātīgais / доброволец

ViktorijaCik vien sevi atceros, mums vienmēr mājā bijuši dzīvnieki. – kaķis un suns. Kaķi, jau pieaugušu, mamma atnesa no darba, bet suni – rudu, lielu un ļoti labsirdīgu – tētis pārveda no darba. Kad sunenei piedzima kucēni, viņa mums jau no pirmās dienas ļāva līst pie tiem būdā. Mums bija savs pagalms, kur dzīvnieki varēja brīvi staigāt.

Kad mainījām dzīvesvietu un pārcēlāmies uz dzīvokli, dzīvniekus vairs neturējām – nebija iespēju tos laist pastaigāties.

Pirms pāris gadiem, kad sapratu, ka ļoti vēlos kaķi un aprunājos ar „dzīvokļu” kaķu saimniekiem, aktuāls kļuva jautājums – kādu kaķi ņemt. No ielas ņemt neuzdrīkstējos – nebijām pārliecināti, vai tas pierastu dzīvot dzīvoklī.  Paņēmām mājas kaķēnu. Bet jau pēc gada no ielas paņēmu savu Lapočku. Arī tad uztraucos, kā viņa pēc brīvas ielas dzīves, pieradīs uz putniņiem raudzīties caur logu, taču pilnīgi droši zināju, ka tas ir mans kaķis un nevarēju to naktī atstāt uz ielas. Tad arī uzmeklēju SOL fondu, lai vērstos pie tā pēc palīdzības un padoma.
Ļoti gribu palīdzēt visiem pūkaiņiem pagalmos un uz ielām, tiem, kas palikuši vasarnīcās pēc „vasaras saimnieku” aizbraukšanas. To ir tik daudz. Cenšos atvieglot dzīvnieku dzīvi –  pabarot, izārstēt, sterilizēt.

Сколько себя помню животные у нас в доме были всегда – кошка и собака. Кошку мама принесла с работы уже взрослую, а собаку – большую рыжую и очень добрую – папа привез с работы. Когда у собаки рождались щенки, она разрешала нам залезать к ней в будку уже с первого дня. У нас был свой двор, где они могли свободно гулять.

Потом, когда мы поменяли местожительства и переселились в квартиру, то животных уже не держали – не было возможности выпускать их гулять.

Пару лет назад, когда поняла, что очень хочу кошку и поговорила с хозяевами “квартирных” кошек, встал вопрос какую и где брать. Брать кошку с улицы побоялись – не знали сможет ли они привыкнуть к квартире. Взяли домашнего котенка. А уже через год я взяла с улицы свою Лапочку. Все еще переживала, не зная как она привыкнет после свободной жизни на улице, смотреть на птичек через окно, но уже точно знала, что она моя кошка и я не могу оставить ее ночевать на улице. Именно в это время я отыскала SOLfonds и обратилась к ним за помощью и советом.

Очень хочется помочь всем пушистикам во дворах, на улице, оставшимся на огородах после отъезда “летних” хозяев. Их много… Стараюсь облегчить их жизнь, покормить, подлечить, стерилизовать.

Galina un Eduards Patrei /  Галина и Эдуард Патрей – brīvprātīgie / добровольцы

PatreiMan uzdeva jautājumu – kādēļ mēs ar vīru palīdzam ielas kaķiem? Un tiešām – kādēļ kāds vienaldzīgi paiet garām pamestam dzīvniekam, cits šausminoties pasper ar kāju, jo tas ir tikai traucēklis viņa ceļā, bet vēl kāds pažēlo un parūpējas? Mēs visi esam atšķirīgi un, tā kā Dievs ir devis cilvēkam izvēles brīvību, katrs dzīvē izvēlamies savu ceļu.  Mūsu dzīves izkristalizējas jau bērnībā – mana bērnība pagāja putnu vidū. Mēs dzīvojām Centrā, un pagalmā uz veca šķūnīša jumta tētim bija baložu mītne, bet šķūnītī – truši.  Kad pārvācāmies dzīvot uz jauno rajonu, baložiem vairs nebija vietas, tad mājā uzradās dziedātājputni un kaķi. Iespējams savu artavu devuši arī gēni – ielas dzīvniekus vienmēr barojusi mana mamma, viņas māsa un radiniece. Uzreiz pēc kāzām mans un vīra pirmais kopīgais ieguvums bija ielas kaķene Musja. Tagad tik spilgti kā nekad redzams, ka pasaulē vairojas ļaunums. Kā rakstīja apustulis Pāvels – visa dzīvā radība sten un mokās. Mokās cilvēku dēļ, cietsirdības un vienaldzības dēļ.Tādēļ es ļoti priecājos, ka ir cilvēki, kas vairo labo. To var darīt dažādi – mēs izvēlējāmies palīdzēt dzīvniekiem. Un darbojoties šajā jomā esam ieguvuši ļoti daudz draugu un domubiedru, kuri visus savus spēkus, laiku un līdzekļus velta palīdzot ielas kaķiem. “Dzīvnieki ir jāmīl, jo mīlot dzīvniekus mēs trenējam savas cilvēciskās emocijas, kļūstam cilvēcīgāki”- teicis patriarhs Kirils, kuram pašam ir 5 suņi. Cenšanās darīt labu kļūst par dzīvesveidu,  dzīvi piepilda jēga un  rodas vēlme palīdzēt jebkuram nelaimīgam kaķim vai sunim, to pabarot, izārstēt un atrast mājas.  Un mēs visi zinām, cik dzīvnieki par to ir pateicīgi, cik daudz prieka pilnu emociju tie dāvā!

 

Мне задали вопрос: почему мы с мужем занимаемся бездомными животными? А действительно, почему один равнодушно пройдет мимо, другой с раздражением пнет ногой, потому что мешают его комфорту, а третий пожалеет и позаботиться. Все мы разные и каждый выбирает свой путь в жизни , т.к. Бог дал человеку свободную волю выбора. Жизнь каждого из нас выкристализовывается из детства – мое детство прошло среди птиц. Мы жили в центре и во дворе на крыше сарая у папы была голубятня, а в сарае кролики. Когда переехали в новый район , где для голубей не было места, в доме появились певчие птицы и всегда жили кошки. Возможно и гены сыграли свою роль  – кормили уличных кошек моя мама, ее сестра, моя племянница. После свадьбы нашим с мужем первым совместным приобретением стала дворовая кошка Муся. Сейчас, как никогда, мы это видим, в мире умножается зло. Вся тварь стенает и мучается доныне, как писал по этому поводу апостол Павел. И мучаеться по вине людей, из-за их жестокости и равнодушия. И я очень рада тому, что есть люди, которых обьединяет стремление творить добро. А творить добро можно в разных направлениях – мы избрали помощь страдающим животным. И приобрели на этом поприще много друзей-единомышленников, которые отдают свои силы, время, средства, помогая уличным кошкам. “Надо любить животных, потому что проявляя любовь к животным, мы тренируем свои человеческие эмоции, становимся более человечными”- это сказал патриарх Кирилл /у него самого живут 5 собак/. И стремление делать добро становиться образом жизни, а жизнь наполняется смыслом и тогда любая увиденная несчастная кошка или собака вызывают желание помочь, согреть, если необходимо вылечить и найти им дом. А как животные могут быть благодарны мы все это знаем, сколько радостных эмоций они нам дарят.
Спеши творить добро!
Не трать мгновения,
подаренные Богом, на пустяк!
Ведь в жизни каждый миг как откровенье,
а не случайно брошенный пятак.
Спеши ловить летящие минуты,
Сложив из них простое слово – жизнь.
И если хочешь нужным быть кому-то,
чтоб не случилось – будь,а не кажись.
Irina Kovalevskaja / Ирина Ковалевская  brīvprātīgais / доброволец

unnamed-5Nekad nebiju sev uzdevusi jautājumu :”Kāpēc es palīdzēju uz ielas nonākušiem dzīvniekiem?” Izradās, ka atbildēt nav tik vienkārši.  Tas taču ir tik dabiski palīdzēt vājām, bezpalīdzīgam, māju zaudējušam dzīvniekam.
Dzīvniekus es mīlēju vienmēr – visus. Bērnībā  mīļākas pastaigas vietas bija zoodārzs un cirks. Mājās bija uz ielas atrasts kaķītis, vasarnīcā – sunītis. Vēlāk – kāmi.
Mācoties vēcākos klasēs, apmeklēju DOSAAF dienesta suņu klubu. Mācījos dresūru. Draudzenei bija dogs un suņu izstādēs Mežaparkā pa ringu to vadīju es (toreiz vārds „handler” vēl nebija apritē). Man pašai bija maza rūda kucīte Džerija. Ļoti gudra un droša. Vasaru mēs pavadījām Juglas kanālā, peldējām tālu, nirām. Džerija gaidīja uz krasta, sargāja drēbes. Vienreiz viņai liekas, ka es slīkstu un mazā metas ūdenī, no pēdējiem spēkiem aizpeldēja līdz kanāla vidum, bet atpakaļ es viņu stiepu uz muguras.
Vēlāk mājas ilgi dzīvoja tikai jūras cūciņas. Bet apmēram 16 gadus atpakaļ manas draudzenes – kaķu mīlētājas Purvciemā pievāca pelēko kaķeni. Es no pirmā skatiena sapratu, ka šī ir mana kaķene – Muriņa. Muriņa nodzīvoja ar mums ilgus laimīgus 14 gadus. Kaut kur pa vidu parādījās Irisa, kuru kāds bija izmetis pie pagrabiem. Kad mūsu Muriņa aizgāja uz citiem medību laukiem, man nebija šaubu, ka ņemšu vēl kaķeni. Tā pie mums uzrādījās Marusja, kura zaudēja savu saimnieci. Ir arī 4 jūras cūciņas, kuras arī palika nevajadzīgās saviem saimniekiem. Tas ir mājās.
Un arī, protams, vesels bārs piemājas kaķu. Vieni dzimuši un izauguši uz ielas, citus piemeta. Visi pabaroti, pēc iespējas sterilizēti. Pagājušā rudenī izdevās vienam kaķim atrast mājas. Kad braucam uz Vecāķiem, vienmēr ņemam līdz barību – tur arī savs bārs bijušo „vasarnieku”.Par SOL fondu uzzināju š.g. aprīlī, izlasot sludinājumu par Matveju.
Lieliski, ka mēs esam tik daudz – cilvēki, kas domā un jūt vienādi!

Никогда не задавала себе вопрос: «Почему я помогаю попавшим на улицу животным?». Оказывается, ответить на него совсем не просто. Ведь это так естественно помочь слабому, беззащитному, потерявшему дом животному.
Животных я любила всегда – всех. В детстве любимыми местами походов были зоопарк и цирк.Дома был котик, подобранный на улице, и собачка на даче. Позже – хомячки.
В старшем школьном возрасте ходила в клуб служебного собаководства при ДОСААФ. Училась там дрессировке. У подруги был немецкий дог и на выставках в Межапарке по ригну его водила я (тогда слово «хэндлер» еще не было в употреблении). А у меня была маленькая рыженькая собачка Джерри. Очень умная и отважная. Лето мы проводили на Югловском канале, заплывали на середину, ныряли. Джерка ждала на берегу, охраняла вещи. Однажды ей показалось, что я тону и малышка кинулась в воду, доплыла до середины канала из последних сил, а обратно я ее тащила на спине.
Потом довольно долго дома жили только морские свинки. А лет 16 назад  мои подруги-кошатницы в Пурвциемсе подобрали потеряшку – серенькую кошечку. Я сразу поняла, что это моя кошка – Мурочка. Мурочка прожила с нами долгие счастливые 14 лет. Где-то посередине появилась Ириска, подброшенная кем-то к подвалу. Когда не стало нашей любимой Мурочки, я не сомневалась, что буду брать еще кошечку. Так у нас появилась Маруся, потерявшая хозяйку. Еще есть 4 морские свинки, тоже оказавшиеся нужными своим прежним хозяевам. Это все дома.
Ну и, конечно же, стая дворовых котиков и кошечек. Кто-то родился и вырос во дворе, кого-то подбросили. Все сыты, по возможности стерилизованы. Прошлой осенью удалось пристроить одного котика в семью. Когда бываем в Вецаки, непременно берем с собой побольше еды – там тоже своя стая бывших «дачников».
Про то, что есть SOL фонд, я узнала, наткнувшись в апреле на объявление о Матвее.

Здорово, что нас так много – единомышленников, думающих и чувствующих одинаково!

UA-26523123-1