Lūk, šādu vēstuli saņēmām no mūsu patstāvīgā tulka Litas un viņas meitas Lizetes. Ar Lizeti un viņas mīluli Pogu jau esam pazīstami, ar Miku arī. Miks dzīvoja pie Litas un Lizetes pagaidu mājās, līdz…pagaidu mājas kļuva par īstajām. Viņam tagad ir sava īsta un ļoti draudzīga ģimene, Poga ieguvusi jautru draugu, bet Lizete jaunu audzēkni.

Bet par to, kā Poga un Miks sadzīvo, varam lasīt un pasmaidīt tālāk:

„Foto sveicieni no Mika.
Pēc mūsu pārcelšanās uz citu dzīvokli dzīve ir nedaudz mainījusies. Tagad Poga naktī nevar vairs ielīst gultā pie savas mīļās Lizetes, jo viņa guļ „otrajā stāvā”, bet kaķis var! Tomēr Poga ātri vien šo problēmu atrisināja – reizēm es naktīs pamostos un jūtu, ka kāds ir ierāpies manā gultā… es esmu „pirmajā stāvā”.
Miks vēl arvien ir ļoti mīļš un jauks. Poga ir atdzīvojusies un iemācījusies rotaļāties. Kaķis piespieda! 🙂 Kaķis dienas lielāko daļu guļ, bet vakarpusē kļūst īpaši aktīvs. Tad mums ir jautri. Nereti rītos pamostamies no trokšņa, ko rada suņa un kaķa rotaļas.  Vispirms ap plkst. 7 no rīta kaķis pāriet pār mani. Ja es neizrādu nekādas dzīvības pazīmes, tad drīz vien sākas rotaļas. 🙂 To viņi dara speciāli, lai es pamostos un iedotu brokastis. Ēd viņi katrs no savas bļodiņas, bet Miks principiāli dzer ūdeni no Pogas trauka. Poga reizēm slepus pielavās pie kaķu barības un pamielojas.  Tāpat Poga un Miks cīnās par uzmanību. Ja Lizete darbojas ar Pogu, Miks noteikti būs klāt un traucēs. Kad Miks ir Lizetei klēpī, Poga darīs visu, lai viņš no turienes aizvāktos.

Mēs smejamies, ka Poga ir gandrīz kā cilvēks, bet Miks ir mūsu suns, jo viņa mīļākā rotaļa ir pienest rotaļlietas, kuras tiek aizmestas uz istabas otru galu. Miks ikreiz atnes rotaļlietu un gaida, kad to sviedīs vēl. Un tā tas turpinās daudz, daudz reižu.

Degu būris Mikam ir kā televizors, kuru var ilgi, ilgi skatīties. Nu, bija mums arī viena ārkārtas situācija ar „televīzijas pārraidi”, bet viss beidzās laimīgi 🙂
Tā dzīvo Poga un Miks, kā kaķis ar suni, laimīgi kopā! 🙂 🙂

Lita”

Вот такое письмо с приложениями мы получили от нашего бессменного переводчика Литы и ее дочери Лизеты.  С Лизете и ее любимицей Погой мы же знакомы, с Миксом тоже. Микс жил у Литы и Лизеты во временном доме, но…временный дом стал для него постоянным, у него появилась своя настоящая , очень  дружная семья,  у Поги появился веселый друг, а у Лизете новый воспитанник.
А вот как они живут вместе, Пога и Микс, можем посмотреть и улыбнуться.

“Фотопривет от Микса.
После нашего переезда жизнь немного изменилась. Теперь ночью Пога не может забраться к своей любимице Лизете, т.к. Лизете  спит “на втором этаже”, а кот может!  Но Пога быстро нашла выход, иногда ночью я просыпаюсь, чувствуя, что кто-то забрался в мою кровать…я-то на “первом этаже”.
Микс по прежнему очень милый и ласковый. Пога ожила и научилась играть. Кот заставил:) Кот днем больше времени спит, а к вечеру становится очень активным. И тогда у нас тут весело.
Иногда утром просыпаемся от шума их игр. Сначала кот около 7 утра переходит через меня и если я не показываю признаки жизни, то скоро шум игр раздается. Это они нарочно делают, чтобы я проснулась и покушать дала. Кушают они каждый из своей мисочки, но Микс принципиально пьет только из миски Поги. Пога же тайком подбирается к кошачьей еде. Пога и Микс также борются за внимание. Если Лизете будет заниматься с Погой, Микс обязательно будет рядом или будет  мешать. А когда Лизете гладит Микса, лежащего на ее коленях, то Пога будет делать все возможное, чтобы кот убрался.

Мы смеемся, что Пога у нас почти как человек, а Микс у нас – собака. Его любимая игра – подносить игрушки, которые нужно бросать в самый дальний угол комнаты. Микс за ней гонится и приносит, и так это повторяется много раз.
Клетка с дегу у  Микса как телевизор, который можно смотреть долго-долго…правда, было у нас небольшое чп в связи с этой телепередачей:), но все закончилось хорошо.
Вот так и живут Пога с Миксом, как кошка с собакой – душа в душу:)))

Lita”

И видео привет тоже 🙂

Raksti par Miksu / Статьи о Миксе:

 

 

2 Responses to Jaunumi no Mika! / Новости о Миксе!

  • Виктория

    Какое удовольствие смотреть Ваши фотографии, а видео – это просто чудо! С каким восторгом Микс приносит игрушку!
    Какая дружная семья! Спасибо Вам!

  • Lady

    Супер Микс, супер семья!!! Очень очень рады за Микса и его семью! Спасибо!!!

Leave a Reply

Post Comment

UA-26523123-1