Tik mīļais vārds ĻUSJA!

Lusja

Vēl viens maza kaķēna stāsts ir laimīgi beidzies. Precīzāk, sācies jauns laimīgs stāsts jaunās mājās ar mīļiem un rūpīgiem saimniekiem. Kaķenīte pusotru nedēļu pavadīja klīnikā, kur izgāja ārstniecības kursu. Viņai bija spēcīgs acs iekaisums. Iekaisuma iemesls nav zināms, bet „labās tantiņas” ārstēšanas sekas ir smagas. Aizdomas par apdegumu ar stipru alerģisku reakciju. Ir tādi „dzīvnieku glābēji”, kas ar savām darbībām dzīvniekam izdara vairāk slikta, nekā laba. Viņi ir pārliecināti, ka precīzi zina, ko un kā vajag ārstēt, veterinārie ārsti viņiem nav autoritātes. Rezultātā cieš dzīvnieki.

Mazulīti nosauca par Ļusju. Kādēļ galvā ienāca šis vārds, nezinu, bet…

Man piezvanīja jauns cilvēks un interesējās par jauniem kaķīšiem. Es, kā vienmēr, sāku uzdot jautājumus. Kur kaķis dzīvos, kādā ģimenē, vai ir bērni utt. Saņemot atbildes, kļuva skaidrs, ka Ļusja ir tieši tas, ko viņi meklē. Izstāstīju par mazulīti, vārdu nepateicu, jo šajā situācijā, tam nebija nekādas nozīmes un izdzirdēju, ka tieši šāda kaķenīte viņiem vajadzīga un jau iepatikusies. 🙂

Tā kā Ļusja vēl atradās klīnikā un ārstēšanas kurss nebija pabeigts, mēs viņas fotogrāfijas mājaslapā vēl neievietojām.  Es piedāvāju aizsūtīt fotogrāfijas, jo labāk pašam ieraudzīt, nevis klausīties manā aizrautīgajā stāstā par mazo, ļoti mīļo un maigo kaķenīti.

Pēc divām stundām mēs tikāmies klīnikā. Maksims un viņa mamma Tamāra atbrauca pēc mazules.  Kāds gan bija mans pārsteigums, kad viņi man pateica, ka viņu kaķeni, kas nodzīvoja 18 (!) gadus un nomira pirms 2 gadiem sauca ĻUSJA!

Bet, ko izjuta viņi, saņemot fotogrāfijas, kurā redzama kaķenīte, kura iespējams dzīvos kopā ar viņiem un kuru sauc… viņiem tik mīļajā vārdā Ļusja.

Tāds stāsts par kaķenīti un viņas vārdu.

Такое родное имя ЛЮСЯ!

Lusja

 Вот и еще одна история маленькой кошечки счастливо закончилась. Вернее, началась счастливая пора ее жизни в своем настоящем доме с любящими и заботливыми хозяевами.  Полторы недели она провела в клинике, где проходила курс лечения. У  нее было сильное воспаление глаза. Причина воспаления неизвестна, а вот последствия лечения «доброй  тетеньки» были тяжелыми. Подозрение на ожог с сильной аллергической реакцией. Есть такие «сердобольные спасители» животных, которые наносят вред своими действиями беззащитным животным. Они уверены, что точно знают, что и как надо лечить, ветеринарные врачи для них не авторитет. В результате страдает животное.

Малышку назвали Люся. Почему такое имя пришло в голову – не знаю, но….

Мне позвонил молодой человек и поинтересовался, кто из молодых кошечек у нас есть. Как всегда, я начала задавать вопросы. Где будет жить кошка, семья, есть ли дети и т.д. и т.п.. Получив ответы, стало ясно, что Люся – кошечка для них. Рассказала о малышке, не называя имени, ведь в данном случае это не имеет значения, и услышала, что , кажется, это та кошечка, которая им подходит и уже нравится.

Так как Люся находилась в клинике и курс лечения еще не был закончен, мы не выставляли ее фотографии  на сайте. Я предложила  выслать  фотографии, все-таки лучше увидеть, чем услышать мой восторженный рассказ о маленькой, очень ласковой и нежной кошечке.

Через два часа мы встретились в клинике. Максим и его мама Тамара приехали за малышкой. Каково же было мое удивление, когда они сказали мне, что кошку, прожившуя у них 18! лет и умершую  2 года, звали ЛЮСЯ!

А что испытали они, получив фотографии кошечки, которая возможно будет жить  вместе с ними, и которую зовут… родным  именем Люся.

Вот такая история кошечки и ее имени.

Lusja_2    Lusja_3

Raksi par Lusju / статьи о Люси:

 

2 Responses to Ļusjas laimīgais stāsts! / Счастливая история Люси!

  • Lady

    Здорово! Приятно читать 🙂 Спасибо!!!

  • Анна

    Желаем Люсе скорейшего и полного выздоровления! А ее хозяйке много счастливых лет со своей вновь обретенной кошечкой Люсей!

Leave a Reply

Post Comment

UA-26523123-1