Musja. Vienkārši Musja

Pirms diviem mēnešiem Musja un viņas četri mazuļi sāka dzīvot  pie manis.  Es gribu pastāstīt nevis par mazajām brīnišķīgajām radībām, bet par Musju.

Musja ir jauna ielas kaķene, kurai ir tikai 2 gadi, ne vairāk. Viņa ir dzimusi un augusi uz ielas, bet līdzās cilvēkiem. Un viņa tiem ir ļoti pateicīga par ēdienu, uzmanību, reizēm līdzcietību un mīļumu. Taču, gadījās arī tā, ka cilvēki viņai darīja pāri, tādēļ svešiniekus Musja uzlūko ar neuzticību, reizēm šņāc, bet ķepām vaļu nedod.

Musja visus, kas ar viņu iepazinās, pārsteidza ar savu prātu, apķērību, un labdabību.  Viņa ļoti ātri saprata, ka te ir droši, ka neviens viņas mazuļiem nedarīs pāri.  Starp visiem kaķiski-suniskajiem mājas iemītniekiem tika noslēgta nerakstīta vienošanās par teritorijas sadali.  Pie būra atradās sega ar rotaļlietām. Tā bija mazuļu rotaļu teritorija. Te viņi rotaļājas un reizēm arī piekusuši aizmieg. Neviens cits kaķis te nerādās. Šo zonu sargā Musja. Savukārt Musja neiet uz virtuvi, kur nobāzējušies vairāki draugi-kaķi-seniori. Tā ir viņu teritorija.

Suņi Musjai nepatīk, taču viņa tos uztver mierīgi. Jegors izpelnījies īpašu cieņu, jo pierādīja, ka ir rūpīga un uzņēmīga aukle.  Īpaši tad, kad mazuļi tikko sāka apgūt istabu.

Musja mājās jūtas brīvi un mierīgi. Viņa ir lieliski adaptējusies jaunajos apstākļos, un tie viņai patīk.  Viņa zina, kur atrodas ēdiens un ūdens un, kur ir tualete.  Musja ir arī viltniece. Kaķēnu barība ir garšīgāka par pieaugušu kaķu barību, tādēļ Musja nogaida izdevīgu momentu, kad paēst no mazuļiem domātā trauka.  Un arī kaķēniem domāto pienu pamēģina. Nu tā – ar mātes barotājas tiesībām. .

Viss liecina par to, ka viņai padodas arī apmācība.  Paskatieties, kā šī pieaugusī kaķene rotaļājas kopā ar kaķēniem! Sākumā viņa tikai vēroja rotaļu, bet pēc tam aktīvi piedalījās, spēlējās, kā mazs kaķēns. Iespējams – pirmo reizi dzīvē.

Musja ir lieliska kaķene, kas gatava sākt jaunu mājas dzīvi. Mēs ceram, ka drīz viņa sagaidīs savus saimniekus un viņai būs savas, pirmo reizi dzīvē īstas mājas.

Муся. Просто Муся

Два месяца назад Муся и ее четверо малышей поселились в моем доме.   Я хочу рассказать не о маленьких пушистых очаровательных созданиях, а о Мусе.

Муся кошка уличная.  Молодая, ей года 2, не больше. Она родилась и выросла на улице, около людей. И очень благодарна им за еду, внимание, иногда сочувствие, иногда ласку. Но бывало, что и обижали ее, поэтому на чужаков Муся смотрит настороженно, иногда шипит, но лапы в ход не пускает.

Муся поразила всех, кто познакомился с ней поближе, своим умом и сообразительностью, и добротой.  Она очень быстро поняла, что здесь безопасно, что никто ее и малышей обижать не собирается.   Между всеми кошачье-собачьими  жителями была достигнута  негласная договоренность о разделе территории. Перед клеткой  лежит одеяло с игрушками. Это игровая зона для котят. Здесь они играют, иногда, устав,  засыпают тут же.  Никто из других котов  сюда не показывается. Эта зона охраняется Мусей.  Но Муся не ходит на кухню, где обосновались несколько друзей-котов-сеньоров. Это их территория.

Собак Муся не любит, но относится к ним спокойно.  Егор пользуется особым уважением, потому что зарекомендовал себя как заботливая и внимательная няня. Особенно в период, когда малыши только-только осваивали комнату.

Муся в доме чувствует себя свободно и спокойно. Она прекрасно адаптировалась в новых для нее условиях и они ей нравятся. Она знает, где еда и вода, где стоит лоточек. Муся маленькая хитрюжка. Корм для котят вкуснее, чем для взрослых животных и Муся выжидает удобного момента, чтобы поесть именно этого корма.  И молочком для котят побаловаться любит. На правах кормящей мамочки.

Она способна и к обучению. Посмотрите, как играет эта взрослая кошка вместе с котятами. Первый раз она только наблюдала за игрой, а потом приняла активное участие, играла как маленький котенок. Возможно, что первый раз в жизни.

Муся замечательная кошка, готовая начать новую домашнюю жизнь. Мы надеемся, что она в скором времени дождется своих  хозяев и у нее будет свой, первый в ее жизни, настоящий дом.

Musja_2   Musja_4   Musja   Musja_3   Musja_5   Musja_6

Raksi par Musju / Статьи о Муси и её детках:

2 Responses to Musja. Vienkārši Musja / Муся. Просто Муся

  • Виктория

    Красавица Муся в белых носочках! Детишки уже подросли и хорошо воспитаны 🙂
    Желаю скорее найти настоящий дом! Ее жизнь до встречи с СОЛфондом была не легкой, пусть дальше ее ждет только хорошее!
    Спасибо Вам!

  • Lady

    Очень милая кошечка! Самых лучших ей хозяев!

Leave a Reply

Post Comment

UA-26523123-1