Solomona stāsts

Solomona stāsts ir stāsts par šķirnes kaķi, kurš nonāca audzētavā kaķu pavairošanai. Diemžēl ir šādi stāsti.

Solomons ( tad viņam bija cits vārds) bija skaists un ļoti perspektīvs ( no audzētāju viedokļa) kaķēns. Viņu nopirka audzētavai, kurā viņam kā runcim būtu jāveic zināmi pienākumi attiecībās ar kaķeni.

Tā kā audzētavā līdz ar Solomonu nu viņa trīskrāsu draudzeni bija arī citas šķirnes kaķi, viņus turēja atsevišķi. Vannas istabā. Tā viņi tur dzīvoja. Mums nezināmu iemeslu dēļ ( tos varam tikai minēt) Solomons kļuva lieks. Īpašnieki nolēma viņu atdot, precīzāk, pārdot par nelielu summu, jo lieka dzīvnieka uzturēšana tomēr maksā naudu.

Mēs nopirkām Solomonu. Kad mums kaķi iznesa no vannas istabas, viņš izbiedētu skatienu lūkojās apkārt un vairījās no gaismas. Viņu ieraugot, sirds sažņaudzās.  Mēs ļoti ātri Solomonu „iepakojām” transportēšanas groziņā un pametām šo pēc skata tik tīro, bet pēc būtības cietsirdības pilno audzētavu. Skaistas kaķenes, skaisti kaķēni un …nekādas mīlestības. Dzīvnieki bija aprūpēti, labi baroti un dzīvoja tīrībā, jo tas bija izdevīgi. Dzīvnieki te bija tikai papildu ienākumu gūšanas līdzeklis. Gribējām nopirkt, precīzāk, izpirkt arī kaķenīti, bet mums neizdevās. Viņa vēl derēja peļņas gūšanai.

Solomons iekārtojās pie manis. Divas nedēļas viņš neiznāca no vannas istabas, tur ieliku viņam barību, ūdeni un tualeti. Tā bija viņam ierasta pasaule. Vēlāk viņš sāka izlūkot koridoru , pakāpeniski pie tā pierada, līdz atklāja arī istabu. Pagāja vairāk nekā pus gads līdz Solomons sāka justies droši un nebaidījās no pārējiem dzīvniekiem, līdz viņš sāka justies kā pilntiesīgs mūsu ģimenes loceklis.

Tagad Solomons ir lieliskā formā. Reizēm pat ir gatavs patramdīt kādu no draugiem, tomēr priekšroku dod mierīgai atpūtai. Persietis. Un vēl – viņam vienmēr ir it kā izbrīnīta sejas izteiksme. It kā viņš nekad nebeigtu brīnīties par dzīvi, kurā ir daudz vietas, daudz gaismas, daudz draugu un vēl daudz, daudz dažādu un interesantu lietu.

История Соломона

История Соломона – эта история породистого кота, которого взяли в питомник для разведения. Такие истории, к сожалению, встречаются .

Соломон (тогда у него было другое имя) был очень красивым и очень перспективным ( с точки зрения заводчика) котенком.  Его купили  в питомник, где он должен был выполнять определенные обязанности кота по отношению к кошке.

Так как в питомнике кроме Соломона и его трехцветной подружки были и  кошки другой породы, их держали отдельно. Держали в ванной комнате. Так они там и жили. Но, по каким-то причинам ( мы только  можем догадываться о них), Соломон стал  лишним. И его решили отдать, точнее продать за небольшие деньги,  за ненадобностью, ведь его содержание  это лишние расходы.

Мы купили Соломона. Когда Соломона вынесли нам из ванной, он испуганно озирался по сторонам и жмурился на свету. Сердце сжималось от сострадания.  Очень быстро мы «упаковали» Соломона в переноску и покинули этот , такой чистенький с виду и такой жестокий по сути, питомник. Красивые кошки, красивые котята и…никакой любви. Заботились о животных хорошо, хорошо кормили, содержали в чистоте, потому что это выгодно.  Животные – лишь средство для получения дополнительного дохода. Хотели купить, а вернее, выкупить и кошечку, но не удалось.  Ведь она могла еще приносить прибыль.

Соломон поселился у меня в доме. Две недели он не выходил из ванной, там я поставила ему корм, воду, лоточек. Это был привычный для него мир. Потом он стал выглядывать в коридор, постепенно освоился в нем и заглянул в комнату.  Больше   полугода ушло на то, чтобы Соломон спокойно чувствовал себя дома, не боялся других животных  и жил вместе со всеми. Как равный член нашей семьи.

Сейчас Соломон в отличной форме. Даже готов изредка  промчаться за кем-нибудь  из друзей в пылу погони. Но, активным играм предпочитает спокойный отдых. Перс все-таки. А еще у него всегда немного удивленное выражение мордочки. Как будто он не перестает удивляться жизни,  в которой есть много места, много света, много друзей и много-много  разного и интересного.

  

2 Responses to Solomona stāsts / История Соломона

  • Виктория

    Я опять плачу, хотя уже знаю эту историю. Спасибо за новую жизнь Соломона!!! Какой жестокий бизнес с живыми душами.
    Пусть в жизни Соломона будет много любви! Желаю найти любящих хозяев.

  • Lady

    Красавичк!!!

Leave a Reply

Post Comment

UA-26523123-1