MŪSU PIRMĀ JUBILEJA!

Mums ir svētki! Pirmā dzimšanas diena! Pirms gada 4.oktobrī mēs iesniedzām dokumentus LR Uzņēmumu reģistrā fonda „Save Our Life” reģistrēšanai. Tādēļ tieši 4.oktobri uzskatām par savu dzimšanas dienu.

Gads pagājis nemanot. Varam atskatīties uz padarīto. Taču pirms stāstīt par savām veiksmēm un neveiksmēm, gribam pateikt visiem tiem cilvēkiem, kas bija ar mums kopā gada garumā, ka bez jums mēs nebūtu tikuši galā! Dažus no jums mēs zinām personīgi, bet lielāko daļu savu draugu mēs neapzīstam. Tie ir tie cilvēki, kas mums palīdzēja ziedojot naudu un barību dzīvniekiem.

Mīļie draugi, liels PALDIES un dziļā cieņā noliecam galvas jūsu priekšā!

Tagad par to, ko mēs spējām paveikt, un to, kas mums neizdevās. Mums bija lieli plāni un daudz projektu. Pašā sākumā noteicām savas darbības pamatvirzienus – izglītojošā darbība, kultūras pasākumi un tieša palīdzība dzīvniekiem. Tomēr, mūsu vēlmes ne visur sakrita ar iespējām, tādēļ dažus no projektiem nācās atlikt. Ceram, ka ar laiku spēsim tos realizēt.

Lielākie un dārgākie bija projekti, kuru mērķis ir tiešā veidā palīdzēt dzīvniekiem – „Pabaro, izārstē, sasildi” un „Suns bez ķēdes”. Tie kļuva par mūsu galvenajiem darbības virzieniem, jo dzīvniekiem nepieciešama palīdzība te un tūlīt. To nevar atlikt uz vēlāku laiku.

Šī gada laikā mūsu fonda aprūpē bija 75 dzīvnieki – 29 suņi un 46 kaķi. 28 suņi un 40 kaķi atrada savus saimniekus. Mēs nezinām – tas ir daudz vai maz. Tas ir tik, cik spējām izdarīt..

Esam pateicīgi visiem cilvēkiem, kas no mums paņēma suni vai kaķi un neaizmirsa par mums – atsūtīja vēstules un fotogrāfijas par mūsu mīluļu jauno dzīvi. Tieši fotogrāfijas, kurās redzami priecīgi purniņi un laimīgas acis palīdz mums brīžos, kad sastopamies ar nežēlību, nodevību un vienaldzību pret dzīvām radībām. Neaizmirstiet mūs, atrakstiet!

Vēl viens mūsu darbības virziens – kaķu sterilizācija. Kopā ar veterināro klīniku „Vet Vesta” organizējām kaķu sterilizācijas akciju, kuras laikā par pazeminātu maksu tika sterilizēti vairāk nekā 60 kaķi.

Aizvadītā gada laikā veterinārajiem pakalpojumiem izdoti vairāk nekā 950 LVL.  Gandrīz visi līdzekļi, ko fonds saņem, tiek izmantoti palīdzības sniegšanai dzīvniekiem. Mēs nespētu tik daudz naudas atvēlēt dzīvnieku ārstēšanai, ja nebūtu dzīvnieku barības, ko jūs, mīļie draugi,  mums ziedojat. Gribam teikt lielu PALDIES zoo preču veikala „Zooluks” īpašniekiem. Viņu veikalos atrodas mūsu ziedojumu kastes dzīvnieku barībai. Un tā ir liela palīdzība! Tā mums ļāvusi dzīvnieku barībai izdot tikai nedaudz vairāk par 100 LVL visa gada laikā!

Darbības virziens – izglītība. Sagatavojām četrus seminārus, bet noorganizējām septiņus. Mēs gribējām cilvēkiem pastāstīt to, ko zinām un kas palīdzētu labāk saprast mājas mīluļus, tādējādi kopdzīvi padarot interesantāku un patīkamāku abiem. Visi semināri bija labdarības pasākumi.

Vēl kāds mūsu projekts – leļļu teātris bērniem. Sākām pie tā strādāt, taču bijām spiesti šīs lieliskās ieceres realizēšanu pārtraukt. Ceram, ka drīzumā atradīsies cilvēks, kas labprāt uzņemtos šī projekta vadību un attīstīšanu. Un tad… kaķa Nazara stāstus stāstīs „īsti aktieri”. Mēs gaidām!

Noorganizējām arī „Astu izstādi”. Tajā bija jautri visiem. Pagaidām arī šo projektu esam apturējuši – trūkst palīgu. Esam atlikuši arī projektu „Vasarnīca”. Atlikuši, bet ne atteikušies no tā.

Protams, mēs gribētu pastāstīt sīkāk par katru projektu, par katru veiksmi un katru laimīgo likteni, pastāstīt par tiem, kas palīdz dzīvniekiem. Mūsu mājas lapas uzturēšanai un sludinājumu izvietošanai maksas portālos, esam izdevuši aptuveni 120 LVL

Un vēl ļoti gribam pastāstīt par vienu projektu – „Pagaidu mājas”. Mēs ceram, ka būs vairāk cilvēku, kas vēlēsies dot pagaidu mājokli dzīvniekiem, kuri nonākuši nelaimē.  Palīdzot kaķim vai sunim, cilvēks, pirmkārt, palīdz sev. Darīsim labu un kļūsim laimīgāki!

Savā dzimšanas dienā IELŪDZAM jūs pie sevis…DARBOTIES!

Jo mūsu darbs, padara mūsu dzīvi laimīgāku un priecīgāku!

 Dārgie draugi, mēs jūs gaidām!

 

НАШ ПЕРВЫЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ!

У нас праздник! Наш первый День рождения! 4 октября прошлого года мы подали документы в регистр предприятий для регистрации нашего фонда «Save Our Life». Именно этот день мы считаем днем  своего рождения.

Год прошел незаметно. И  вот мы можем подвести первые итоги своей работы. Но, прежде чем мы расскажем  о своих успехах и неудачах, мы хотим сказать  всем, кто был вместе с нами этот год, что без вас мы не справились бы.  Кого-то мы знаем лично, но большинство своих друзей мы не знаем. Это  те люди, кто помогал нам, жертвуя деньги и корм для животных.

Огромное спасибо и низкий поклон вам, дорогие друзья!

А теперь о том, что мы смогли сделать и что нам не удалось. Планы у нас были большие, проектов много. С самого начала мы определили основые направления нашей деятельности – это образовательная деятельность, культурные мероприятия и непосредственная помощь животным. Но, наши желания не совсем совпали с нашими возможностями.  Поэтому какие-то проекты пришлось на время отложить. Но, мы надеемся, что со временем они будут реализованы.

Самые большие и самые затратные проекты – проекты для животных. Это проект «Накорми, вылечи, согрей»  и проект «Собака без цепи».  Они  стали основными в нашей деятельности, потому что пострадавшие животные нуждаются в помощи здесь и сейчас. И отложить помощь на « потом»  невозможно.

За этот год на попечении нашего фонда находились  75 животных – 29 собак и 46  кошек.   28 собак   40 кошек    нашли своих настоящих  хозяев.  Мы не знаем, это много или мало. Но это столько, сколько нам было по силам.

Мы благодарны всем, кто взяв у нас кошку или собаку, не забыл о нас. И присылал нам фоторафии о новой жизни наших маленьких  питомцев. Именно эти фотографии с радостными  мордочками и счастливыми глазами   помогают нам в те моменты, когда мы сталкиваемся с жестокостью, предательством, равнодушием по отношению к живым существам. Не забывайте нас, пишите нам!

Еще одно направление – стерилизация кошек. Больше 60 кошек было простерилизовано по льготным расценкам  при проведении акции по стерилизации животных совместно с клиникой «VetVesta».  Это помощь, которая необходима.

За это время на ветеринарные услуги было потрачено более  950 латов. Почти все деньги, поступающие  на наш счет идут на непостредственную помощь животным. Но, мы не могли бы тратить столько, если бы не помощь кормами, которые вы, дорогие друзья , жертвуете нам.  Слова благодарности  мы хотим сказать владельцам магазинов зоотоваров  «Zooluks». В их магазинах стоят коробки для сбора кормов для наших животных и это огромная помощь!

Поэтому на корм для животных мы потратили чуть больше 100 латов за год!

Направление – образовательная деятельность. Нами было подготовлено 4 семинара,  проведено  7. Мы хотели рассказать о том, что знаем и что поможет  понять  домашних питомцев, а следовательно, сделать совместную жизнь более интересной и приятной.  Все семинары были благотворительными.

Еще один проект  – проект для детей, кукольный театр животных. Мы начали работу над ним, но вынуждены были приостановить. Надеемся, что в скором времени появится руководитель для  этого проекта. И тогда…рассказы кота Назара будут рассказаны « настоящими  актерами».  Мы ждем!

Провели мы и «Выставку хвостов». На ней всем было весело. Но мы  пока приостановили этот проект – людей не хватает. Отложили на время и реализацию большого проекта «Дача». Отложили, но не отказались.

Конечно, хочется рассказать о каждом проекте, о каждом удачном решении и каждой счастливой судьбе, рассказать о тех, кто помогает животным.  Мы стараемся писать обо всем  на нашем сайте.  На оплату содержания сайта и оплату за размещение объявлений о животных  на платных рекламных порталах потрачено за год  около 120 лат.

И еще очень хочется сказать об одном проекте –это проект «Временный дом». Мы надеемся, что желающих приютить у себя на время пострадавшее животное будет больше. Помогая кошке или собаке, человек в первую очередь помогает себе.  Давайте делать доброе дело, давайте станем счастливее!

И в наш День рождения мы приглашаем вас к нам…на работу!

Потому что наша работа делает нашу жизнь счастливее и радостнее!

Ждем вас, дорогие друзья!

 

13 Responses to MŪSU PIRMĀ JUBILEJA! / НАШ ПЕРВЫЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ!

 • Анна

  С Днем рождения!!! Пусть все ваши проекты будут реализованы! Пусть будет много друзей, много радости и как можно меньше огорчений!
  Любви и терпения вам, любящих хозяев – вашим питомцам! С Днем рождения!

 • Наталья

  Поздравляю!
  Вы делаете Большое Дело!
  Желаю осуществления задуманного.
  С Днем Рождения!

 • Виктория

  Поздравляю с первым годиком! Вы еще такие маленькие, но уже сделали так много!
  Спасибо за любовь которую вы дарите нашим любимым лохматым друзьям!
  Спасибо от имени каждого хвостика, которому вы помогли в трудную минуту!

 • Lady

  С Днем Рождения, Solfond! Спасибо, что Вы есть! Желаю Вам в этом году, как можно меньше работы 🙂 Пусть животных, попавших в беду, будет совсем мало,а люди станут добрее! Это самое главное! УРА!!!

 • Sigita

  Mīļi sveicieni Jūsu pirmajā jubilejā no visas mūsu ģimenes un Maijiņas ! :)) :)) :))
  Un novēlam, lai arī turpmāk Jums izdodas atrast mājas visiem mīluļiem !! :)) :)) :))
  Paldies Jums !!!:))

 • Julija&Elfa&Eliza

  Спасибо большое всем кто помогал фонду, кто брал у нас животных, кто остался с нами и кто примкнул к нам. Годик это еще совсем немного…еще только учимся ходить и стоять на свох ножках. Свими небольшими силами мы сделали столько сколько смогли и я считаю что мы молодцы! SOLONDS Спасибо что ты есть и спасибо всем, кто с нами!!!!

  PALDIES VISIEM KAS BIJA KOPA KAS AR MUMS!kAS AR MUMS. paldises SOLFONDS!

 • ELITA

  Примите наши искренние поздравления! Желаем успехов, улыбчивой фортуны и благосостояния!

 • Дарья

  Дорогая Наташа!
  Поздравляю вас и ваших друзей с Днем Рождения! Радуюсь за вас и восхищаюсь вашей упорной добротой. Пускай радостных глаз и веселых хвостов станет больше!
  Сердцем с вами, Дарья.

 • Наталья, рук.фонда

  Еще раз огромное спасибо всем, кто рядом с нами, кто помогает в работе, кто переживает за нас. Спасибо вам, друзья!

 • Римма

  Сердечно поздравляю,желаю быстрее расти и развиваться,на радость кошкам и собакам,и людям!

 • Татьяна

  В год ребенок делает свой маленький первый шажок.А Вы сделали огромный шаг по пути ,который дарит счастье собакам,кошкам и людям. Дай бог Вам здоровья, сил и счастья!

 • Antonina

  Поздравляем с ДНЁМ РОЖДЕНИЯ ВЕСЬ КОЛЛЕКТИ!!!
  Вы МОЛОДЦЫ -ТАК ДЕРЖАТЬ и ПУСТЬ ВАМ СОПУСТВУЕТ ЛЮБОВЬ,РАДОСТЬ И СТРАСТЬ!

  Желаю гармонии,радости и баланса в каждый миг вашей жизни и
  пусть постоянно присутствует радость познания себя!
  Смотрите на Мир с радостью и Любовью
  И пусть будет миру хорошо !

 • ШОКО&СОНЕЧКИ

  С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!ТЕРПЕНИЯ.ВЫДЕРЖКИ И ХОРОШИХ СПОНСОРОВ!68 ЖИВОТНЫХ СПАСЁННЫХ ВАМИ И НАШЕДШИХ СВОЙ ДОМ ПРАЗДНУЮТ С ВАМИ!ЗДОРОВЬЯ ВАМ И УДАЧИ.

Leave a Reply

Post Comment

UA-26523123-1