Par uzticību un centību – meli, skopums un nodevību

 

       Lora                                                                                    Оsmans

Lora                                   Osman

Šis stāsts sākās decebmra vidū. Pie mums griezās ar lūgumu pēc palīdzības. Lieta bija tāda, kad divi pusāziešu ganu suņi pēc mājas pārdošanas kļuva nevienam nevajadzīgi. Puisīts un meitenīte, 5 vai 7 gadi (viņiem ir 7 un 9, bet to mēs uzzinājām vēlāk). Osmans un Lora ar visu sirdi uzticīgi kalpoja saviem saimniekiem un lūk… Šo suņu saimnieks, Rustams, stāstīja mums, ka viņš viņus ļoti mīl, jo viņi ir gudri un uzticīgi, bet viņam nav laika meklēt viņiem jaunas mājas.
Tajā brīdī mēs varējām palīdzēt tikai ar padomu, kur vērsties, kur un kā labāk izvietot sludinājumu. Tobrīd savas teritorijas mums vēl nebija. Lai atrastu mājas saviem suņiem Rustamam bija diezgan daudz laika, līdz pat februāra sākumam.
Bet janvāra vidū Rustams piezvanīja mums un pavēstīja, ka māja jāatbrīvo ātrāk, jaunu māju suņiem nav, viņš gatavs jebkādiem nosacījumiem, tikai lai palīdzam viņus neiemidzināt.
Mēs izskatījām visus savus kontaktus un sakarus, un rezultātā piedāvājām Rustamam divus variantus. Pirmais – pagaidu vietu sunīšiem, kamēr atradīsim jaunās mājas, bet par uzturēšanu būtu jāmaksā. Otrs – vienai no rūpnīcām nepieciešami sargsuņi, bet apstākļi vēl nav noskaidroti, jāprecizē.
Rustams izvēlējās rūpnīcu. Mēs nodevām viņam kontaktus. Vienīgais mūsu noteikums bija piezvanīt, kad sunīši būs pārbraukuši uz jauno vietu. Un Rustams pazuda. Un uz mūsu zvaniem neatbildēja.

Trauksmes sajūta mūs neatstāja. Suņu liktenis bija neskaidrs.

Mēs izlēmām noskaidrot, kā dzīvo šie lepnie sargi. Patiesība mūs nošokēja.

Rustams bija atdevis suņus piesiešanai pie ķēdes!!! To zinot atdeva!!! Un te arī sākās problēmas. Osmans norāvās no ķēdes, bet nebēga, jo blakus tomēr bija Lora. Lora centās atbrīvoties no ķēdes, rāvās un sitās, reiz sapinās tā, ka nevarēja piecelties. Tā arī vairākas stundas nogulēja sapinusies ķēdē, kamēr neatbrauca Rustams un neatbrīvoja viņu. Citus Lora pie sevis nelaida. Suņi bija ļoti dziļā stresā, viņu psihe bija gandrīz sagrauta.
Mēs paņēmām suņus pie sevis. Rustams zvērējās un dievojās, ka neko tādu nezināja, ka ir gatavs parakstīt visus nepieciešamos dokumentus suņu pārvešanai uz citurieni, atvedīs viņiem barību, ka palīdzēs, ka visu ir sapratis. Un atkal mūs apmānīja.
Kā tikko suņi atradās mūsu voljērā, Rustams aizbrauca pēc barības un pazuda, uz zvaniem neatbildēja.
Bet Osmans un Lora tika pārvesti uz jaunām mājām, mazām un pieticīgām, bet tur ir labs voljērs, liela un silta būda, kā arī norobežota vieta  pastaigām.
Paies vairākas nedēļas, kamēr suņi nomierināsies un sekas pēc lielā stresa pāries. Jaunajiem saimniekiem ir nodotas visas rekomendācijas, lai šiem sargsuņiem būtu vieglāk adaptēties.
Vajadzīgs laiks, lai visas pārdzīvotās šausmas tiktu izdzēstas no viņu atmiņām, bet jau tagad Osmanam un Lorai sākusies dzīve bez ķēdes, viņiem labvēlīgos apstākļos.Mēs viņus noteikti apciemosim.
Paldies visiem, kas nebija vienaldzīgi un palīdzeja Osmanam un Lorai nesajukt prātā pie ķēdes, bet gan nodzīvot atlikušo
dzīvi artbilstošos apstākļos. Bez Jums mēs netiktu galā!

За преданность  и верность – ложь, жадность, предательство

                 Лора                                                             Осман

Lora                                   Osman

Эта история началась в середине декабря. К нам обратились с просьбой о помощи. Суть была такова: двое среднеазиатских овчарок или алабаев  после продажи дома стали  никому не нужны. Мальчик и девочка , 5 и 7 лет ( им 7 и 9, но мы  узнали об этом позже). Осман и Лора верой и правдой служили своим хозяевам и вот… Хозяин этих собак, Рустам, говорил нам, что он их очень любит за ум и преданность, но у него нет возможности заниматься поиском для них нового дома.
В данном случае мы могли помочь лишь советом, куда обратиться, где и какое разместить объявление. Своей территории  на тот момент у нас еще не было. Времени на поиски дома для своих собак у Рустама было достаточно – до начала февраля.
Но в середине января раздался звонок и Рустам сказал нам, что дом надо освободить раньше, нового  дома для собак нет, он готов на любые условия, только помогите, не усыплять же их.
Мы подняли все свои контакты и связи и в результате предложили Рустаму два варианта. Первый – передержка пока не найдем новый дом, но с оплатой содержания. Второй – на один из заводов нужны охранные собаки. Условия неизвестны, надо уточнять.
Рустам выбрал завод. Мы передали ему контакты. Единственное наше условие – позвонить, когда собаки переедут. И  Рустам пропал. На наши звонки не отвечал.

Тревога нас не оставляла. Судьба собак была неизвестна.

Мы решили узнать, как же живут эти гордые охранники. Правда нас ошеломила.

Рустам отдал собак на цепь!!! Знал это и отдал!!! И тут же начались проблемы. Осман срывался с цепи, но не убегал, ведь рядом была Лора. Лора выла и билась на цепи, однажды запуталась так, что не смогла встать. Так и пролежала, скованная цепью, много часов, пока не приехал Рустам и не освободил ее. Других к себе Лора не подпускала.
Собаки были в глубочайшем стрессе, их психика была под угрозой.
Мы забрали собак к себе. Рустам клялся и божился, что он ничего не знал, что готов подписать все необходимые при передачи животных документы, что привезет им корм, что поможет, что все понял .  И вновь нас обманул. Как только собаки оказались в нашем вольере, Рустам отъехал за кормом и  пропал, на звонки не отвечает.
А Осман и Лора переехали в новый дом, маленький и скромный. Но там  есть хороший вольер, большая и теплая будка,  огороженное места для выгула. Пройдет несколько недель, прежде чем собаки успокоятся и последствия стресса уйдут. Новым хозяевам даны все рекомендации по адаптации этих грозных охранников. Нужно время, чтобы все ужасы пережитого стерлись из их памяти, но уже сейчас у Османа и Лоры началась жизнь без цепи  в привычных для них условиях. Мы обязательно навестим их.

Спасибо всем неравнодушным, кто помог Осману и Лоре не сойти с ума на цепи, а достойно прожить оставшуюся жизнь. Без вас мы не справились бы!

4 Responses to Nāvējoši bīstamie kauli! / Смертельно опасные кости!

 • Виктория

  Как печально. Жалко Османа.

 • Lita

  🙁

 • Lady

  Очень очень жаль 🙁

 • Makayla

  I see a lot of interesting content on your page. You have to spend a lot of time writing, i know how to save you a lot of
  time, there is a tool that creates unique, google friendly posts in couple of minutes, just search in google
  – laranita’s free content source

Leave a Reply

Post Comment

UA-26523123-1