Mēs meklējām mājas jaunai trīskrāsu kaķenītei. Taja dienā, kad viņa un viņas jaunā draudzene Antoņina taisījas braukt uz jaunām mājām, Viktorijai (tieši viņas tālruņa numurs bija norādīts sludinājumā) pazvanīja sieviete un pateica, ka gatava paņemt kaķenīti. Bet mūsu mazā skaistulīte jau bija angažēta. Sarunā noskaidrojās, ka kaķene dzīvos kopā ar viņas māti, un viņām abām patīk gaiši zilās kaķenes. Bet nokrāsai nav nekādas nozīmes. Viņas ar prieku pieņems savās majās kaķenīti, kurai vajadzīgas mājas un mīlošas saimnieces. Tas ir viens stāstiņš.

Dažas dienas pirms šīs sarunas man pazvanīja paziņu paziņas un pastāstīja, ka bez mājam un bez saimnieces palika kaķene ar četriem kaķēniem. Viņiem pat paslēpties nav kur. Vai mēs varam kaut kā palīdzēt? Sarunājām, ka kaķeni ar kaķēniem atvedīs uz klīniku. Tur arī tiksim pie skaidrības, t.k. neko par viņiem nezinājām. Drīz man pazvanīja un pateica, ka kaķene pati ienāca pārnesamajā būrītī un atstāt būrīti nemaz netaisās. Bet kaķēni paslēpās un noķert vinus neizdodas. Bet tomēr baros un centīsies saķert. Izradījās, ka kaķēni nemaz nav tādi maziņi, kā domājām – viņi patstāvīgi, kaķene viņus jau nebaro. Kaķeni atveda uz klīniku, sterilizēja un atstāja uz atjaunošanās periodu. Tas ir otrs stāstiņš.

Pēc Evklida ģeometrijas paralēlās taisnās nekrustojas. Taču Lobačevska ģeometrijā viņas krustojas. Mūsu paralēlie stastiņi attistījās pēc Lobačevska teorijas. Viņi krustojās.

Lūk, mūsu skaistule dodas uz savam jaunām mājam. Kāds liels bija jaunu saimnieku pārsteigums un prieks, kad viņi to ieraudzīja. Viņa taču gaiši zilā nokrāsā.

Мы искали дом на молоденькой трехцветной кошечки. В день, когда она и ее новая подружка Антонина уезжали в свой новый дом, Виктории (именно ее номер телефона был указан в объявлении) позвонила женщина и сказала, что готова взять кошечку домой. Но, наша маленькая красавица уже была ангажирована 🙂 В разговоре выяснилось, что кошка будет жить с ее матерью и им обеим очень нравятся голубые кошки. Но, окрас значения не имеет. И они с радостью примут в свой дом кошечку, которая нуждается в доме и любящих хозяевах.  Это одна история.

За несколько дней до этого разговора мне позвонили знакомые знакомых. И рассказали, что без дома и без хозяйки осталась кошка с четырьми котятами. Им даже спрятаться негде. Можем ли мы чем-нибудь помочь? Договорились, что и кошку, и котят привезут в клинику. А там будем разбираться. Потому что ничего о них не знали. Вскоре мне позвонили и сказали, что кошка сама зашла в открытую переноску и выходить оттуда не собирается. А котята спрятались и поймать их не удается. Но кормить будут, будут ловить. Выяснилось, что котята не такие маленькие, как думали сначала, самостоятельные, кошка их уже не кормит. Кошку привезли в клинику, простерилизовали. И оставили на восстановительный период. Это вторая история.

По геометрии Эвклида параллельные прямые не пересекаются. А вот в геометрии Лобачевского они пересекаются. Наши параллельные истории развивались по теории Лобачевского 🙂 Они пересеклись.

И вот наша красавица отправляется в свой новый дом. Каково же было удивление и радость новых хозяев, когда они увидели ее! Ведь она чистого голубого окраса 🙂

P1150499   P1150503

2 Responses to Paralēlie stāstiņi :) / Параллельные истории :)

 • Ирина

  Вот так история! Поздравляю малышку, которая после всех уличных мытарств обрела свой дом.Поздравляю ее новых хозяев, которые нашли кошечку по своему вкусу. Спасибо СОЛфонду, что пересек параллельности.

 • Виктория

  О! Это согревающая душу история!
  Когда Ирина позвонила первый раз я рассказала, что ту кошку уже забрали и в данный момент предложить нечего, и спросила какую бы они хотели. Больше всего им нравится серо-голубая, но это в идеале, а возьмут они любую… И потом мы уже догововаривались, что будет серо-полосая пушистая кошка. Но та кошка не сдалась, а голубая красавица знала, что ее очень ждут!
  Несколько раз созванивались с Ириной уже после того как кошка уехала к ним домой. Хотя в клинике она не казалась очень общительной, дома она сразу пошла на контакт 🙂 Ирина звонила с благодарностью за такую красавицу!
  Желаю удачи всей семье Ирины!

Leave a Reply

Post Comment

UA-26523123-1