Šim stāstam ir diezgan grūti noticēt, bet viss norisinājās tieši šadi: Makša fotogrāfiju ieraudzīja ļoti labi cilvēki. Pie viņiem ilgi un laimīgi dzīvo sunīte Ļaļa, ko viņi 11 gadus atpakaļ paņēma no suņu patversmes. Viņi gribēja paņemt vēl vienu suni un galvenais nosacījums bija, lai sunīts ir no patversmes. Tā nu viņi sāka meklēt „savējo”, to, kurš gaida tieši viņus. Maksa un Ļaļas līdzība viņus pārsteidza, bet bija vēl kas tāds, ko ir grūti aprakstīt vārdiem, to varēja tikai sajust.
Viņi ieradās apskatīt Maksi kopā ar Ļaļu. Viņi abi uzreiz saprata to, ko cilvēki vēl tikai nojauta. Tas bija Liktenis un Mīlestība.
Lēmums par Maksa ņemšanu uz mājām nebija spontāns. Visi ļoti labi saprata, ka Maksis nav mājas suns, ka viņš ilgu laiku pavadījis pie ķēdes un tā tālāk…Bet…
Maksis ienāca dzīvoklī tā, it kā tur būtu dzīvojis visu savu dzīvi, pazītu un mīlētu savus saimniekus. Un, protams, visu dzīvi dievinājis un mīlējis Ļaļu. Savukārt viņa atbildēja Maksim tieši tāpat. Kopā ieritinājās uz Ļaļas paklājiņa, kopā parotaļājās, kopa iesnaudās. Divi ļoti līdzīgi un ļoti laimīgi draugi.
Maksim gan nāksies vel daudz ko iemācīties, bet viņa jaunie saimnieki viņam noteikti to iemācīs. Visa dzīve vēl ir priekšā, protams, ka tur var būt gan sarežģījumi, gan grūtības, bet noteikti būs arī prieka pilni brīži un laime. Tādēļ, ka kopā ar Maksi šajās mājās ieradās Ticība, Cerība un Mīlestība.

Mēs no visas sirds vēlam laimi šīm mājām. Un noteikti izstāstīsim turpinājumu šim stāstam!

(Makša stāsts ir šeit)

В эту историю очень трудно поверить, но все  именно так и произошло. Фотографию Макса увидели очень хорошие люди. У них  уже живет долго и счастливо  собака Ляля, которую они 11 лет назад маленьким щенком взяли их приюта. И хотели взять еще одну и обязательно из приюта. Стали искать «свою», ту которая ждет именно их.  Внешнее сходство Макса и  Ляли удивило. Но было и еще что-то, что очень трудно описать, определить словами, что можно только почувствовать.
Приехали посмотреть на Макса вместе с Лялей. И эти двое сразу же поняли то, о чем люди еще не догадались. Эта Судьба и это Любовь.
Решение взять Макса домой не было спонтанным.  Все понимали, что Макс собака не домашняя, что он долгое время провел на цепи и прочее и прочее. Но…
Макс входил в квартиру так, как будто жил здесь всю свою жизнь, знал и любил ее обитателей. И, конечно же, всю жизнь обожал и любил Лялю. Она отвечала ему тем же. Вместе расположились на Лялином коврике, вместе поиграли, вместе задремали. Двое очень похожих и очень счастливых друзей.
Максу придется еще очень многому научиться, а его новым хозяевам его этому научить. Впереди жизнь, и в ней могут быть сложности и трудности, но обязательно будет много радости и счастья. Потому что в этот дом вместе с Максом вошла Вера, Надежда и Любовь.

Мы желаем счастья этому дому ! И обязательно расскажем продолжение этой удивительной истории!

(история Макса тут)

Raksti par maksu / Статьи о Максе:

 

Leave a Reply

Post Comment

UA-26523123-1