Janvāris atsteidzies ātri un tikpat ātri dodas prom… Nepietiek pat laika atskatīties uz aizvadīto gadu, jāsteidz paveikt janvāra darbus. 

Tomēr te arī pāris cipari…

2014.gadā ziedojumos saņēmām 3908 eiro.

Veterinārajiem pakalpojumiem izlietoti 3976 еiro, par 352 eiro iegādāta barība .

Aiz šiem cipariem ir cilvēku un dzīvnieku likteņi. Tie ir sargeņģeļi, kuri devās pie nelaimē nokļuvušiem dzīvniekiem. Un dzīvnieki, kuri sastapa savus glābējus. Nesaukšu visus vārdos, jo to ir grūti izdarīt. Kāds pastāvīgi palīdz dzīvniekiem, kāds pirmo reizi nokļuva tādā situācijā. Taču ikviens no viņiem rīkojās kā Cilvēks, domājošs, jūtošs, mīlošs.

Aizvadītajā gadā daudz līdzekļu izmantojām ielas dzīvnieku, pārsvarā kaķu un kaķeņu, sterilizēšanai un ārstēšanai. Palīdzējām arī tiem dzīvniekiem, kuri cilvēku vienaldzības un nelietības dēļ bija nonākuši uz ielas, neaizsargāti un bezpalīdzīgi.

Daudz pārsteidzošu tikšanos un neticamu stāstu. Kā dzīvnieki meklē saimniekus, kādos mistiskos viedos nonāk pie īstā cilvēka, kā vienā mirklī cilvēkā rodas mīlestība pret mazo radību, kura viņam sniedz savu mīlestību.

Ne viss un vienmēr bija priecīgi. Bija sāpīgi zaudējumi. Bija asaras. Bija klusas skumjas, kad nespēj palīdzēt dzīvniekam, kurš cieš, un vienīgais risinājums ir izbeigt šīs ciešanas. Tādus lēmumus nav viegli pieņemt – simtiem reižu galvā tiek izvirpināti visi „par”un „pret” un ir jāuzņemas atbildība par dzīvību vai nāvi.

Bija momenti, kad ļoti centos aizturēt dusmu un attiecīgu vārdu lavīnu, kuru pelnījuši vienaldzīgi un cietsirdīgi cilvēki. Taču „netiesā un netapsi tiesāts”. Cenšamies netiesāt, cenšamies palīdzēt.

Cenšamies palīdzēt ar izglītojošām programmām un projektiem, konsultācijām un vienkārši sarunām. Sarunām ar cilvēkiem par labestību, mīlestību, līdzcietību, atbildību. Reizēm cilvēkam vajadzīgi tikai pāris vārdi, lai viņš pieņemtu pareizu lēmumu, un reizēm pat mainītu dzīvi.

Pagājušajā gadā bija viss. Bija dzīve. Un tā turpinās. Kāda tā būs? Nezinu. Zinu tikai to, ka bez jums, dārgie draugi, mēs nevaram. Tādēļ turpināsim mūsu dzīvi. Kāda tā būs? Dzīvosim-redzēsim! J

Pateicībā un mīlestībā,

Natālija

SOL fonda vadītāja

«Вот и январь накатил-налетел, бешенный, как электричка…»

 

Январь накатил-налетел и стремительно мчится мимо. И нет времени подвести итоги ушедшего года, успеть бы январские дела доделать вовремя.

И все же несколько цифр…

В 2014 году мы получили пожертвований на сумму 3908 евро

На вет.услуги потрачего 3976 евро, корма куплено на 352 евро.

За этими цифрами судьбы людей и животных. Это те ангелы-спасатели, которые встретили попавших в беду животных. И животные, которые встретили своих спасителей. Я не буду называть всех по именам, потому что это трудно сделать. Кто-то постоянно помогает животным, кто-то впервые оказался в такой роли. Но, каждый из них проявил себя как Человек, человек думающий, чувствующий, любящий.

В этом году мы много средств потратили на стерилизацию и лечение уличных животных, в основном это коты и кошки. Помогали и тем животным, которые из-за людского равнодушия и подлости оказались на улице, беззащитные и беспомощные.

Много удивительных встреч и много удивительных историй. Как животное ищет своего хозяина, какими неизвестными путями идет к нему, как в душе человека в одно мгновение пробуждается любовь к маленькому существу, несущему ему свою любовь.

Не все и не всегда было радостным. Были потери, болезненные, горькие, со слезами . Была тихая печаль, когда невозможно помочь страдающему животному, а можно только прекратить его мучения. Такие решения даются не легко, сотни раз прокручиваешь в голове все «за» и «против» и принимаешь на себя ответственность за его жизнь или смерть.

Были и такие минуты, когда с огромным трудом удавалось сдержаться, чтобы не обрушить на голову равнодушного и жестокого человека достойные его слова. Но..»не судите, да не судимы будете»…Стараемся не судить, стараемся помочь.

Помочь образовательными программами и проектами, консультациями и просто разговорами. Разговорами о человеке, доброте, любви, сострадании, ответственности. Иногда несколько слов могут человеку помочь принять правильное решение, а иногда изменить свою судьбу…

Все было в прошедшем году. Просто была жизнь. И эта наша жизнь продолжается. Какой она будет? Не знаю. Точно знаю только одно – наша жизнь без вас, наши дорогие, продолжаться не может .Поэтому, давайте продолжим нашу жизнь. А вот какой она будет? Поживем – увидим:)

 

 

С благодарностью и любовью

Наталья, рук.фонда

 

 

2 Responses to 2014.gada atskaite / Отчет за 2014 год

  • Виктория

    Большое спасибо за отчет! За то что нашли время и, как всегда, правильно подобрали каждое слово!
    Именно таким был прошлый год, каждая встреча – это неожиданность и никогда не известно, каким будет окончание истории.
    Только одно было постоянно – это Ваша поддержка! Спасибо огромное за любовь и терпение!

  • Ирина

    Присоединяюсь к словам Виктории. Благодаря Фонду мы не остаемся один на один с проблемами, мы действительно ощущаем огромную поддержку, уверенность, что есть к кому обратиться за помощью и получить ее. Сил Вам, терпения, побольше счастливых историй и добровольных помощников!

Leave a Reply

Post Comment

UA-26523123-1